Norsk Sjømatsenter har drevet et sjømatsenter på Bontelabo i ti år. Nå ønsker de å flytte dette senteret til den nye mathallen på Torget.

Og det betyr at Turistinformasjonen må ut.

— Vi har sagt til kommunen at hvis vi skal drive en publikumsrettet virksomhet, må det være et areal som det kan drives lønnsomt på. Til det trenger vi hele andre etasje, sier Odd Jordheim direktør i Norsk Sjømatsenter.

Unikt konsept

— Vi tror det konseptet vi har kan være med å trekke publikum til Torget. Vi har prøvd ut konseptet i ti år med gode resultater, sier han.

Jordheim ønsker å bruke alle de 730 kvadratmeterne til å lage et unikt kunnskapssted som gjenspeiler det marine miljøet i Bergen.

— Det finnes trolig ikke noe Torg i hele verden som har de fasilitetene vi ønsker å få på plass, sier han til bt.no.

- For å drive lønnsomt trenger vi hele etasjen. Odd Jordheim, Norsk Sjømatsenter

Visjonen til Norsk Sjømatsenter er at det nye Torget i Bergen skal bli best i verden på sjømatopplevelser knyttet til kvalitet, kunnskap, inspirasjon og presentasjon av sjømat.

— Torget er det mest kjente uttrykket for sjømat vi har i byen. Og vi tror vi vil styrke Torget med vårt sjømatsenter, sier Jordheim.

Han har også veldig stor tror på det nye sjømatsenteret kan være med på å heve kvaliteten på Torget.

Forsoningsmøte

Byråd for byutvikling, næring og klima Lisbeth Iversen bekrefter at Norsk Sjømat har ytret ønske om mer areal både i møte og i brev. Men hun understreker at bystyret har sagt at de ønsker samlokalisering mellom Norsk Sjømatsenter og Bergen Reiselivslag. I dag ble begge partene innkalt til et møte hos Lisbeth Iversen for å drøfte saken og for å få presentert to arkitektforslag der arealet er fordelt mellom begge partene.

Før møtet var direktøren for Norsk Sjømatsenter spent.

— Utfordringen er ganske stor. Begge trenger mye plass. Klarer arkitektene å løse denne krevende oppgaven er det bra, sier han.

Overrasket

— Det er nytt for oss at Norsk Sjømatsenter vil overta alt. Dette kom opp på møtet i dag, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.

Han legger ikke skjul på at dette kom som en overraskelse på han.

— Jeg vil avstå fra å kommenterer dette, men jeg regner med at løsningen blir slik arkitekten foreslo i dag på møtet, sier han.

Reiselivsdirektøren forteller at de har jobbet med kommunen i hele to år for å finne løsninger for Turistinformasjonen.

— I sommer fikk vi tilbud om å leie hele annen etasje på den nye mathallen. Dette var vi selvfølgelig positiv til, sier Warberg.

Men 7. desember vedtok bystyret at også Norsk Sjømatsenter skulle inn i den nye mathallen. Noe Bergen Reiselivslag aksepterte.

— Vi har også visjoner om hvordan vi kan bruke hele annen etasje. Men vi forholder oss til bystyrevedtaket og jobber nå ut fra at vi får disponerer halve arealet, sier Warberg.

Det er helt utenkelig for Bergen Reiselivslag å ikke være i den nye mathallen.

— Hvis andre aktører finner ut at plassen ikke er stor, så få det stå for deres regning, sier Warberg.

— Men vi håper selvfølgelig at Norsk Sjømatsenter finner sin plass i den nye mathallen, slik at vi kan lage et felles senter som kommer Torget, bergensere og tilreisende til gode, sier reiselivsdirektøren.

Uviss løsning

Nå skal både Bergen Reiselivslag og Norsk Sjømatsenter bruke to dager til å gå gjennom skissene fra arkitekten.

— Vår konklusjon er at vi er med videre ut fra de løsningen vi fikk presentert i dag, sier Warberg.

Direktøren for Norsk Sjømatsenter synes arkitekten hadde gjort en god jobb i dag. Nå vil de gå nøye gjennom skissene.

— Det er litt for tidlig å si hva vi konkluderer med, sier Jordheim.

Bør Norsk Sjømatsenter få hele etasjen for seg selv eller skal det gis plass til Turistinformasjonen også? Diskutér saken nedenfor.

TORGET: Her skal den nye mathallen ligge. ARKIVFOTO: JO STRAUBE