For en uke siden gikk kommunen ut og inviterte til konkurranse om navnet til den nye broen som skal bygges over Damsgårdsundet. Bare på en uke har det kommet inn nesten 260 forslag, en del av dem likelydende. Etter at listen er redigert, er det fortsatt 190 navn på listen og forslagene fortsetter å strømme på.

— Jeg er i grunnen positivt overrasket over at det er et såpass stort engasjement, sier John Monsen, som har ansvar for navnesaker på Etat for plan og geodata i Bergen kommune.

— Men det er jo en bro som forhåpentlig skal stå der lenge.

Puddefjorden og Løvstakken

Mange av navnene spiller på at den skal gå over Puddefjorden, som Puddegangen, Puddelinjen, Puddeliten, Pudden, Puddestien, Puddiken, Puddingen, Puddisen, Lillepudden og Småpudden.

Andre forslagene viser til nærheten til Løvstakken, som Løvangen, Løvbybroen, Løvgangbroen, Løvgangen, Løvspretten og Løvstakkbroen. Borens form som en Z har også inspirert til forslag som Zebroen, LøvZtikken, Z-over, ZpirreVippen, Zvippen og DamZen

Eg og Tønnesen og svigermoren ...

Bergensuttrykket Gåmann er foreslått fra flere. Tønnes, han som forsvinner ned i Puddefjorden og kanskje hviler i en fiskemage i bergenssangen med samme navn, er foreslått.

At broen kommer i land på Damsgårdsiden neden for St. Markus kirke. Det har fått frem forlag som Markusbroen, Zukkenes bro og Sokkenes bro. Sistnevnte åpenbart inspirert av Sukkenes bro i Venezia, i nærheten av St. Markus klokketårn.

Andre forslag Blant forslagene er Klaffen, Klinken, Gyldenbroen, Regnbuen, Løvangen,

Jury og byråd avgjør

Kriteriene sier at «navnet bør passe på stedet, ikke være støtende eller komisk, og det bør være lett å skrive, lese og uttale». Så selv om det er mange forslag, er det neppe alle som vil bli vurdert.

— Nei, noen av dem vil nok falle fort ut, sier John Monsen.

Frist for innsending av forslag er 5. februar. Deretter skal de innkomne forslagene sendes over til en jury som er oppnevnt av kommunen. Den består av lokalhistoriker Jo Gjerstad, ordfører i ungdommens bystyre, Lise Hammersland Mjelde, og byantikvar Johanne Gillow.

Juryen skal komme frem til en innstilling som overleveres byrådet, som har beslutningsmyndigheten i navnesaker. Avgjørelsen blir ventelig tatt i mars. Selv om det er andre som avgjør, inviterer BT leserne med på en avstemning for å se hvilket forslag som er bergensernes favoritt. Og hvem vet, kanskje lytter jury og byråd til bergenserne. Det har jo hendt tidligere...