• Området mellom Øvregaten og Henrik Weregelandsgate
  • Proms gate, Bratlien, Leitet og Bispenggaten
  • Området sør og vest for Haukeland Sykehus LøvstakksidenLaksevågsiden under Damsgårdsfjellet