«Sender dette til dere i håp om å finne et svar», skrev tipseren i en e-post til bt.no

«Vi sitter på terrassen vår på Hjelteryggen og nytersjøutsikten. Ser noe på sjøen som vi lurer på. Det er et klart skille i sjøensom har vært konstant i flere timer. Vi lurer på hva dette er. Noen av dereslesere som har et svar?», spør kvinnen.

— Sjeldent

Ifølge forskningsleder Bjørn Ådlandsvik er det flere forholdsom skal ligge til rette for at fenomenet skal være så synlig. Det må blantannet være lite vind.

— Dettevar et flott bilde. Det viser to forskjellige strømretninger som skaper enfront i havet. Det er sjeldent at vi ser skillet så tydelig over lengre tid, ogat det går på tvers av fjorden, sier Bjørn Ådlandsvik ved Havforskningsinstituttet.

Fjordtreff

Han forklarer at når to strømretninger møtes, trekkesvannet nedover. Bølgemønsteret blir dermed annerledes på toppen.

— Dette må jo være Hjeltefjorden som møterByfjorden, sier han.