Statens havarikommisjon for transport slår fast at dekkene på bussen ikke hadde MS-merking (mud and snow), slik dekk godkjent for kjøring på snøføre i Norge skal ha.

– Ut over dette vil vi bruke en del tid på denne saken. Vi vil ha en grundig gjennomgang av de aktuelle dekkene og av busselskapets ansvar knyttet til dekkutrustningen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i Havarikommisjonen til NTB.

Bussjåføren siktet Møte med produsent

Mellum sier at det skal være et møte med dekkprodusenten Michelin, og at det allerede har vært en telefonisk kontakt om dette møtet. Havarikommisjonen vil også ha flere samtaler med busselskapet.

– Forhåpentlig kan vi ha noen konklusjoner klar før vinteren er omme, men vi kan i dag ikke si noe presist om når en endelig rapport vil foreligge. En ting er helt sikkert: Det kommer ingen foreløpig rapport om dekkene denne uken, slik det har vært antydet, sier Mellum.

Havarikommisjonen tar ikke stilling til skyld/ikke skyld i sin rapport. Det er ikke politiet som er adressat for deres rapport, men Samferdselsdepartementet. En hovedhensikt er å finne frem til sikkerhetsforbedringer i veitrafikken.

Skjerpede krav

I forskriften for bruk av kjøretøy på norske veier er såkalte helårsdekk i det hele tatt ikke nevnt. Denne forskriften opererer med sommerdekk og vinterdekk.

– Helårsdekk finnes det ingen definisjon på. Det nærmeste vi kan komme helårsdekk er piggfrie vinterdekk som brukes i sommerhalvåret., sier fagkoordinator for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet, Reidar Henry Svendsen, til NTB.

Han sier at det i 1992 kom krav til MS-merking av vinterdekk. For et par år siden ble dette kravet ytterligere innskjerpet på den måten at de MS-merkede dekkene skal være fremstilt slik at de er egnet for kjøring på snøføre i Norden.

«All season»-dekk

– Lenger sør i Europa omsettes det noe som heter «all season»-dekk. Dette er dekk beregnet for mellomeuropeiske forhold der det av og til kan være slaps på veiene. Samtidig kan disse dekkene egne seg for høyere hastigheter enn vanlige vinterdekk, som har en hastighetsbegrensning på 160 km/t.

– «All season»-dekk markedsføres ikke i Norge i det hele tatt. Vinterdekk for bruk i Norden er et eget begrep, sier Svendsen.

Han sier også at det er ulike krav til dekkutrustning på tunge kjøretøy enn på lettere biler.

Elias Sperstad / Gudbrandsd�len