— Bergen har et imageproblem, sa Henning Warloe til bt.no tirsdag.

Han advarer mot at vi blir for usynlig, både sett fra Oslo, og ute i verden.

Men hva oppsummerer egentlig Bergen? Vi spurte innbyggerne.

Tonje Bøe Birkeland (25)

Jeg er kunststudent, så jeg er veldig opptatt av kulturlivet i Bergen. Så har vi fantastisk fjell og natur. Byen står for mangfold.

Ann Gjeitrem (43)

Jeg tenker først og fremst på Fløyen, og fjellene. Jeg syns ikke det gjør noe at Bergen ikke har et enkelt ord som profilerer byen.

Ragnar Johnsen (64)

Beliggenheten til Bergen er helt unik. Byen er jo en turistperle, og en veldig vakker by. Historisk sett er Bergen helt spesiell.

Marit Edvardsen (28)

Jeg tenker på fjell og natur. Bergen er en sterk kulturby. Vi har veldig mye vi kan profilere i Bergen.

Christine Friis (35)

Jeg tenker på Byfjellene, Fisketorget og trehusbebyggelsen. Også har vi et sterkt musikkliv, det er mange band som kommer herfra.

Hanne Dahle (30)

Bergen er jo fjellbyen, og musikkbyen. Det er mye som skjer på kulturfronten. Mangfoldet er absolutt en styrke for byen.

John Lilletvedt (80)

Vestlandet er jo kjent for sine fjorder og fjell. Bergen er jo Norges viktigste turistby. Også har vi godt med elektrisk kraft!

Knut Olsen (76)

Vi har turisme, Fløibanen og Akvariet. Men vi må også huske viktige institusjoner som Havforskningsinstituttet og HIB. Vi må ikke glemme næringslivet.

Irene Olsen (78)

Jeg tenker på Fløibanen og fisketorget. Men Bergen er også gode på forskning og Universitetet, som er viktig for byen. Bergen har så mye!

Henrik Zahl (23)

Bergen er en søt og hyggelig by, men det er ikke nok å profilere seg på det. Det foregår mye bra økonomisk forskning, som på NHH, og det burde komme bedre frem.

Hva syns du bør være Bergens nye profil? Diskuter!