RUNE CHRISTOPHERSEN

Den oppsiktsvekkende beslutningen kommer etter markant uenighet i påtalemyndigheten om hva tiltalen mot husverten og Krf-politikeren bør lyde på. Mens politiet ba om tiltale for medvirkning til overlagt drap, mente statsadvokaten at det ikke var grunnlag for dette.

Nå har Riksadvokaten truffet en endelig avgjørelse som vil bli en het potet når saken kommer opp for Bergen tingrett.

Drept med brekkjern

Påtalemyndigheten mener husverten medvirket til at broren oppsøkte Løtvedt, bevæpnet med et brekkjern. Løtvedt ble drept med flere slag mot hodet med brekkjernet. Ifølge tiltalen visste husverten at broren hadde en ustabil psyke, og forsto at han kunne komme til å bruke vold mot Løtvedt.

Broren har innrømmet drapet, men tok senere sitt eget liv. Riksadvokaten mener at husverten forsto eller burde ha forstått at konflikten kunne ende med drap, og har derfor tiltalt ham for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Strafferammen for denne bestemmelsen er seks år.

Husverten er i tillegg tiltalt for å ha motarbeidet rettsvesenet, også dette under særdeles skjerpende omstendigheter. I slike tilfeller er strafferammen ti års fengsel.

Ifølge tiltalen prøvde husverten, ved hjelp av broren, å tvinge Løtvedt til å droppe den pågående rettstvisten mellom de to, og til å flytte fra boligen. De to sto midt oppe i en bitter konflikt om rettighetene til huset. Saken skulle opp for lagmannsretten da drapet ble begått.

Husverten er også tiltalt for å ha lastet ned 29 bilder med barneporno til datamaskinen sin.

— Kunne ikke vite

Mannens forsvarer, advokat Helge Wesenberg, er svært overrasket over tiltalebeslutningen.

— Det er ikke overraskende at han ikke ble tiltalt for medvirkning til overlagt drap. Men at påtalemyndigheten prøver seg med en tiltale for uaktsomt drap, var meget uventet.

— Burde din klient forstått at broren kunne komme til å drepe Løtvedt?

— Nei, det vil være å trekke det altfor langt. Situasjonen tilsa ikke at det ville bli brukt vold overhodet. Det er en helt hypotetisk problemstilling.

Wesenberg mener det heller ikke var klart for husverten at broren var ustabil.

— Han har hatt en periode med innleggelse bak seg, men det var etter drapet. Først da viste det seg at han hadde en ustabil psyke, sier advokaten.

Hans klient er overrasket over utviklingen i saken, men samtidig lettet over ikke å bli tiltalt for medvirkning til overlagt drap.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen ønsker ikke å kommentere saken før hovedforhandlingen.

Professor i strafferett ved Universitetet i Bergen, Asbjørn Strandbakken, påpeker at det er åpenbart at Riksadvokaten har vurdert bevisene som for svake til å ta ut tiltale for forsettlig eller overlagt drap.

— Samtidig er det klart at retten kan vurdere bevisene på en annen måte. Det er fullt mulig at retten mener bevisene holder til å dømme for forsettlig drap, sier Strandbakken, som uttaler seg på generelt grunnlag.

MEDVIRKET: Påtalemyndigheten mener husverten medvirket til at broren oppsøkte Mentz Dankert Løtvedt, bevæpnet med et brekkjern, og at han visste at broren hadde en ustabil psyke. Her er polititjenestefolk i arbeid på åstedet.<p/> ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN