Den 47 år gamle mannen må også betale 100.000 kroner i oppreisning.

Kvinnen bodde i huset sammen med datteren, sønnen og barnebarnet da ugjerningen skjedde. Den tiltalte mannen var husvert og hadde leilighet på loftet sammen med sin samboer. Like før jul 2004 våknet leieboeren av at husverten tok hardt i døren på soverommet. Han kledde av seg og la seg i sengen hennes. Deretter voldtok han henne to ganger.

Kvinnen turde ikke rope etter hjelp fordi hun var redd mannen ville skade datteren og barnebarnet. Til slutt klarte hun likevel å rømme ut i hagen der hun gjemte seg under en benk. Der ble hun til husverten forlot huset en stund senere. Neste dag oppsøkte hun voldtektsmottaket ved Bergen legevakt.

Den tiltalte mannen nektet i retten for at han hadde voldtatt leieboeren. Han hevdet at den seksuelle kontakten var frivillig og at kvinnen hadde anmeldt ham fordi hun ønsket å tjene penger, men mannen ble ikke trodd.

I dommen legger Bergen tingrett stor vekt på at voldtekten skjedde i kvinnens hjem med barn og barnebarn til stede. Det er også et skjerpende moment at husverten tilbød kvinnen et stort penge-beløp for å trekke anmeldelsen.

Husverten dømmes i tillegg for vold, trusler og flere mindre lovbrudd.