— Begrepet husmødre har nok gått ut på dato, erkjenner administrerende direktør i stiftelsen, Cathrine Haugen.

Hva er da mer naturlig enn å skifte navn og logo i det stiftelsen feirer 60 år. Fredag samles alle ansatte - ca 330 stykker - til fagdag og festivitas i Kongressenteret i Bergen.

— Det nye navnet er hemmelig til litt ut på ettermiddagen. Da blir det en avduking av både nytt navn og logo, forteller Haugen.

Nye tider

Barnehagedrift er ikke lenger det samme som det en gang var. Full barnehagedekning og mangel på faglært personell gir nok av utfordringer i fremtiden. Således blir begrepet «Husmødrenes barnehager» som mosegrodd å regne.

— Før var foreldre overlykkelige over bare å ha fått plass. Med full barnehagedekning kan foreldre selv velge barnehage. Dessuten er markedet tømt for pedagoger, og vi har nødt til å profilere oss sterkere. Spesielt ønsker vi å trekke til oss flere førskolelærere og mannlige medarbeidere. Derfor skifter vi navn for å gi barnehagene våre en tydeligere og felles profil, sier Haugen.

Veiviser

Det er altså en offensiv og pågående 60 års-jubilant som nå skal få sin ansiktsløfting. Mange av de 24 barnehagene innunder stiftelsen har markert jubileet med konserter og utstillinger på kjøpesentre i de fleste bydelene.

«60 år for barn i Bergen» er stikkordet for markeringen. I fremtiden skal «Barnas veiviser siden 1947» være ledeteksten til det nye navnet.

I STUDIO: Hermine Solsvik Myredal (f.v.), Rikke Lockert og Thea Solheim var blant de heldige som fikk gå i studio for å være modeller for barnehagenes nye profil. Her sammen med modellen Ole Jacob Malmo.