— Vi stresser mye nå, sier Helge Haavardtun, leder for eiendomsavdelingen til Hordaland fylkeskommune.

Da Bergen Katedralskole måtte stenge hovedbygget tidligere i sommer på grunn av sopp- og råteskade, ble det bestemt at Voksenopplæringen på skolen må flytte ut i brakker i de to årene som er satt av til renovering.

Planen var brakkerigg i skolegården til Tanks. Men det varsler Helsevernetaten et nei til.

— Dette vil redusere skoleplassen til elevene på Tanks. Brakkene tilfredsstiller heller ikke krav til inneklima og luftkvalitet, sier avdelingsleder Sonja Skotheim i Helsevernetaten.

For dårlig plass hos Tanks

Skolestart er 20 august. Innen den tid må et egnet skolelokale være på plass for mellom nitti og hundre elever som går på voksenopplæringen på dagtid. Elevene som går på kveldstid kan bruke klasserommene som normalt.

— Vi har ikke gitt opp brakker i skolegården til Tanks, Helsevernetaten har ikke gitt et endelig vedtak. Vi må se om vi finner brakker med mer takhøyde, god ventilasjon og med toalett, slik at vi imøtekommer kravene, sier Haavardtun.

— Hva med elevene på Tanks som får skolegården sin innsnevret?

— Brakkeriggen vil bare ta femten prosent av skolegården, vi mener det vil la seg gjøre, sier Haavardtun.

Det er ikke Skotheim hos Helsevernetaten enig i. Hun peker på at større brakker som for eksempel oppfyller krav om toalett til elevene vil ta enda større del av skolegården til Tanks.

— Forskriften om uteområder for skoleelever gjelder for alle fra barnehage til videregående. Skolegården på Tanks er allerede presset. Det er liten plass og det er parkering inne i gården, sier Skotheim.

Ut på leiemarkedet

— Vi kan ikke drive skole uten hus. I verste fall må vi utsette skolestart, sier rektor på Katedralskolen, Hans Peder Vibe.

Han vil nødig bruke lokaler som ligger spredd utover eller utenfor byen.

— Vi er nødt til å ha lokaler i nærheten av Katedralskolen. Det må vi for å få logistikken til å gå opp.

Lærerne på Voksenopplæringen har sine arbeidsplasser på Katedralskolen, de skal gå frem og tilbake mellom de to avdelingene. I tillegg bruker elevene på Voksenopplæringen laboratorier og gymsal på Katedralskolen.

— Det kan være vi må spørre om flere av dagtidselevene kan gå på kveldstid. Men for mange passer det best på dagtid, sier Vibe.

— Det er ikke enkelt å finne gode lokaler til å romme en skole, sier eiendomssjef Helge Haavardtun.

FÅR IKKE VÆRE HER: Etter Helsevernetatens mening er skolegården til Tanks allerede så liten at det ikke er plass til brakkerigg for elever fra Kattens voksenopplæring.