De to brannmennene lette etter et barn i det overtente huset. Senere viste det seg at barnet ikke var i huset likevel.

De to brannmennene ble svidd og skåldet i ansiktet. Men skadene blir betegnet som små, og de trengte ikke mer enn en sjekk hos lege.

— Redd brannnen skulle spre seg

Brannen ble meldt klokken 14.27, og ble slukket litt før klokken 16.00. Hadde ikke brannen blitt slukket i tide kunne konsekvensene blitt katastrofale i det tett bebygde rekkehusområdet i Janastølen i Bergen.

— Det gikk veldig bra, tross alt. Det så stygt ut, og en stund var vi redd brannen skulle spre seg. Derfor er vi veldig fornøyde med at vi greide å begrense brannen til kun ett hus, sier brigadeleder ved Bergen brannvesen, Knut Skare.

Til sammen fem hus ble evakuert, og beboerne innkvartert i en buss.

Fikk hjelp fra elever

Brannmannskapene fikk hjelp fra uvanlig hold i går. Tilfeldighetene ville at 20 elever fra hele landet var på grunnkurs for brannfolk i Bergen akkurat denne dagen.

— Disse 20 ble satt inn i slokkingsarbeidet, og gjorde en fantastisk innsats. Uten hjelp fra dem ville vi nok ikke greid å slukke brannen så fort, sier Knut Skare.

KART: Nils Lokøen.