Mannen er uten bolig og tok inn på Norge. Der forsynte han seg av hotellets vin, la seg på et rom, gikk løs på minibaren og ble tatt ved frokosttider. Han betalte ikke for seg.

Lørdag ble 26-åringen varetektsfengslet i fire uker i Bergentingrett. Retten mener det er fare for at han skal begå nye kriminellehandlinger. Han er uten bolig og har et rusproblem. Den siste tiden har trehoteller hatt besøk av ham.

Gikk til frokost

11. september oppsøkte han Radisson Blu Hotel Norge midt iBergen sentrum.

— Han sa han var gjest ved hotellet og klarte å få fatt på etkort til et av hotellets rom. Deretter forsynte han seg med hotellets vin, tok denmed inn på et rom og gikk løs på minibaren, forteller politiadvokat HelgeVigerust.

Om morgenen oppsøkte han frokostsalen og ble stanset idethan skulle forlate hotellet. Han ble ikke pågrepet av politiet.

På Fleischer's

To dager før dette, hadde han besøkt Radisson Blu Royal HotelBryggen. Der skal han ha forsøkt å stjele vesken til en ansatt.

17. september var han på Voss og ble stanset og stanset på Fleischer's. Forrige torsdag ble han igjen tatt, denne gangen iBergen. Da satte politiet ham i arrest, og lørdag ble han altsåvaretektsfengslet.

Vil i fengsel

Ifølge tingretten har mannen nå vært inne i en hektiskkriminell fase med hyppig viningskriminalitet i kombinasjon mednarkotikakriminalitet.

Mannens forsvarer Henrik Birkeland ønsker ikke å kommenteresaken, men opplyser at 26-åringen ikke motsatte seg å bli fengslet. I fengslingsmøtet ba han om at siktede ble overflyttet fra politikjellereni Bergen sentrum til egnet celle i Bergen Fengsel.

Hotelldirektør PerPaulsen ved Radisson Blu Hotel Norge kjente ikke til at mannen skal ha forsyntseg av hotellets vin og overnattet.