I 2015 må Bergen legevakt flytte fra lokalene i Vestre Strømkaien i sentrum. Legevakten skal inn i større og mer moderne lokaler, og valget falt på Utrustningsbygget ved Danmarks plass.

Flyttingen har sin pris. Foreløpige beregninger tyder på et leiehopp for kommunen på nær fem millioner kroner — årlig. Totalt er husleieøkningen på 9,5 millioner kroner. Men kommunen deler leien med Helse Bergen.

— Vi får en større, helt ny og moderne legevakt, sier byråd Liv Røssland (Frp) om leieøkningen. Det er hennes avdeling - finans, eiendom og eierskap - som har jobbet med å finne de nye lokalene. Så overtar helseavdelingen kontrakten når den nye legevakten står ferdig i 2015.

- Det beste

Etter at kommunen hadde annonsert etter nye legevaktlokaler, så de nærmere på tre av tilbudene som kom inn. Utrustningsbygget stakk altså av med seieren.

— Vi valgte det beste alternativet vi fant. Utleier må bygge lokalene helt om, hovedsakelig til dette formålet. Det vises selvfølgelig igjen på leiesummen, sier Røssland.

Hun legger heller ikke skjul på at den nåværende Bergen legevakt i Vestre Strømkaien er «trangbodd og kummerlig».

— Det gjelder både for ansatte og brukere. At legevakten må flytte, skyldes jo at «Media City Bergen» skal på plass i DNB-bygget. Så dette er en totalitet. Samlingen av medieaktørene i Bergen er bra for byen. Og vi får en moderne legevakt, sier Røssland.

- Hvordan dekker dere inn leieøkningen?

— Dette er håndtert i tilleggsinnstillingen til budsjettet.

Fraråder

BT skrev tirsdag at kommunens egen fagetat for helse fraråder å plassere legevakten i Utrustningsbygget i Solheimsviken. Etaten fremhever at syke mennesker vil bli utsatt for økt helserisiko på grunn av luftforurensningen i området.

Helsebyråd Hilde Onarheim sa til BT at advarselen ikke endrer på planene om å etablere legevakten på Danmarks plass. Røssland svarte på sin side at all virksomhet på legevakten og ved de øvrige funksjonene «foregår innendørs». Begge påpekte at det skal jobbes med ventilasjon og andre tiltak for å gjøre luftkvaliteten tilfredsstillende.

Det svaret er ikke godt nok, mener Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne. I lys av helseetatens skepsis, stilte han spørsmål ved legevaktflyttingen i onsdagens møte i finanskomiteen.

- Kommer utenfra

— All luften innendørs kommer utenfra, og det er tidligere målt høye giftverdier innendørs på Danmarks plass, sier Båtstrand.

I oppsparket til sine spørsmål i komiteen, trakk Båtstrand frem luftmålinger i Bergen fra vinteren 2009-2010. Ifølge ham viste målingene skyhøye innendørsnivåer av nitrogendioksid (NO2) i de mest forurensede områdene.

— Det grunnleggende problemet er biltrafikken. Og som denne saken viser, kommer ikke byrådet unna problemstillingen, sier Båtstrand.

— Luftforurensningen er selvsagt verst for dem som bor på Danmarks plass. Men det er svært bekymringsverdig hvis utsatte pasientgrupper, for eksempel personer med astma, ikke kan komme til legevakten på grunn av helsefaren. Det er uholdbart at helse ofres for biltrafikk.

«Dårlig valg»

Pasientombud Rune J. Skjælåen peker på at luftkvaliteten på og ved Danmarks plass neppe blir bedre i årene som kommer.

— I hvert fall ikke uten skikkelige tiltak fra byrådet. Det skal komme mange nye arbeidsplasser i området. Med det antar jeg at også trafikken vil øke.

Skjælaaen synes legevakt i Solheimsviken er et dårlig valg.

— Det handler om alle dem som er spesielt helseutsatte når luften er dårlig. For pasienter med slike utfordringer er legevakt ved Danmarks plass et dårlig valg, ja, sier pasientombudet.

— Det er kommet klare faglige råd om økt helserisiko for pasienter. Og det synes jeg man bør lytte til.

BEKYMRET: Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne er bekymret for luftkvaliteten ved den nye legevakten i Solheimsviken. - Det er uholdbart at helse ofres for biltrafikk, sier han. ARKIVFOTO: SEAN MELING MURRAY