Bergensstudenten Øystein Lønning (20) gjorde det de færreste studenter gjør: Tok opp lån og kjøpte leilighet. Det koster ham 3100 kroner måneden.

— Bedre å kjøpe, mener fersk student

Flere tusen unge kvinner og menn flyttet til Bergen denne uken for å begynne å studere. Der vil de betale langt mer for å bo enn studentene gjorde for ti år siden.

Tall fra Leieboerforeningen viser at kvadratmeterprisene for å leie i Bergen er doblet siden 1995. For studenter som leier på det private markedet betyr det at husleien spiser en langt større andel av støtten fra Lånekassen enn den gjorde for ti år siden.

N I 1995 var fullt lån og stipend 5930 kroner i måneden. Det betyr at en husleie på 1650 kroner utgjorde 28 prosent av støtten.

N I dag er støtten gjennomsnittlig 8000 kroner i måneden. En husleie på 3300 kroner, som nå regnes som vanlig i sentrum, spiser dermed 41 prosent av støtten fra Lånekassen.

Dersom 1995-tallene justeres for veksten i konsumprisindeksen, er den reelle økningen i støtten knappe 800 kroner måneden. Det betyr at studenter som i dag bruker 3300 kroner i måneden for å bo, reelt sett får 850 kroner mindre i måneden i dag enn for ti år siden dersom økte leiepriser regnes inn.

Valgte å kjøpe

Bergensstudenten Øystein Lønning kjøpte for en uke siden en 25 kvadratmeter stor leilighet i Bergen sentrum. For et avdragsfritt lån på 1,17 millioner betaler han 3100 kroner i renter hver måned, noe som tilsvarer omtrent en vanlig husleie for en student i sentrum.

— Det var ikke problem å få lån. Hvis jeg fikk meg en deltidsjobb kunne jeg få 1,17 millioner i lån og stille kun med 10 prosent av kjøpesummen selv. Det er en god følelse å eie, og bedre enn å leie, sier Lønning.

Han var bevisst i valg av bolig.

— En må sjekke standarden og at alt er ok. Jeg har lest advarsler i blader om at mange sitter på gamle leiligheter som kan være tikkende bomber. Min leilighet er fra 2003 og er nok ikke den som først synker i verdi, sier studenten.

- Utleiers marked

Siden 1995 har boligprisene steget i rekordfart. Leder Stig Høisæther i Leieboerforeningen i Bergen sier også at dereguleringen på 1990-tallet har bidratt til høyere leiepriser.

— I dag er det utleiers marked. Høy utbygging ser heller ikke ut til å ha noen virkning på prisene, sier Høisæther.

Tall fra foreningen viser at leieprisene i Bergen steg med 1,2 prosent fra august i fjor til inneværende måned. Ifølge foreningen koster det i dag gjennomsnittlig 3190 kroner i måneden å leie 20-kvadrater i byen.

I Bergenhus bydel, som hovedsakelig består av sentrum, Sandviken og Nordnes, blir halvparten av boligene i dag leid ut. Dette er soleklart mer enn i noen annen bydel.

Stig Høisæther mener utviklingen i leieprisene i Bergen er skremmende.

— Du kan finne rimelige steder, men også steder som er sterkt overpriset. Det er nesten bingo. Og yngre utleiere er ofte de verste haiene, mener Høisæther.

Bergen bak Kristiansand

Tallene fra Leieboerforeningen viser samtidig at leieprisene i Bergen ligger 30 prosent lavere enn i Oslo, hvor den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen er 1820 kroner i året.

Trondheim, Kristiansand og Stavanger ligger alle mellom 1400 og 1500 kroner, mens Bergen lander på 1281.

Det er åtte prosent mer enn i Tromsø, og 41 prosent over prisene i småbyer og distriktet.

— Vi er overrasket over at Bergen ligger bak så mange. Kanskje er prisene noe lavere her fordi vi har en aktiv leieboerforening som har kjeftet mye på utleiere, sier Stig Høisæther.

Statistisk Sentralbyrå sin undersøkelse om levekår og forbruk blant studenter fra 1998 viste at kun 18 prosent av studentene eide boligen selv. Høisæther er ikke i tvil om at det er bedre for studentene å eie enn å leie.

— Hvis to-tre studenter gikk sammen, eller sammen med noen i familien, og kjøpte en leilighet, ville det blitt mye rimeligere for dem.