• En forkjøpsrett på huset som selger ennå ikke har klart å slette, gjør at kjøperne vil heve kjøpet.
  • EiendomsMegler 1 utbetalte kjøpesummen til selger, selv etter et løfte om å vente med betalingen til forkjøpsretten var slettet.

Når en jurist og en revisor kjøper hus gjennom en antatt seriøs mekler, skulle man kanskje tro at alt gikk riktig for seg. Og spesielt når kjøperne på eget initiativ sjekker eiendommen i grunnboken og sørger for å få alle avtaler, løfter og garantier skriftlig.

Det trodde i hvert fall Karl Morten (31) og Charlotte Bårdsen (29). Slik gikk det ikke.

— Uansett hvor forsiktig du er, hjelper det ikke når du blir ført bak lyset av mekleren, sier Karl Morten Bårdsen, som er jurist.

Men det begynte lovende. Førstegangskjøperne var på utkikk etter et hus på Laksevåg. De skulle gifte seg 31. august, og ønsket å flytte inn i eget hus etter bryllupet. Da de fant et hus i Kvernhusveien til salgs, ble de begeistret. De gikk på visning en søndag tidlig i juni, og allerede dagen etter la de inn bud på huset.

Det var 10. juni problemene begynte. Karl Morten Bårdsen sjekket nemlig i grunnboken om det var heftelser på eiendommen, noe det viste seg å være. En slektning av selgeren som bor i USA hadde nemlig forkjøpsrett på eiendommen. Kjøperne fryktet derfor at de måtte selge huset igjen i løpet av de to første månedene etter at slektningen var gjort kjent med at det var til salgs. De fryktet også at heftelsen ville redusere prisen på huset neste gang det skulle selges.

— Vi vil ikke bli innblandet i noen arvestrid, sier Karl Morten Bårdsen.

Fikk garantier

Samme dag skulle kjøpekontrakten underskrives. Bårdsen presiserte overfor både selger og EiendomsMegler 1 at han ikke ville overta en eiendom med heftelser. Og selger garanterer i kontrakten at eiendommen vil bli levert fri for pengeheftelser.

Ved Byfogden får BT opplyst at forkjøpsrett regnes som en pengeheftelse.

1. oktober skulle eiendommen overføres. En uke før var heftelsene ikke slettet, og ekteparet skriver brev til mekleren om at de ikke vil betale huset før heftelsene er slettet.

Som svar får de en anbefaling fra mekleren om å betale inn beløpet til mekleren, for å unngå forsinkelsesrenter. I svaret får de og en skriftlig garanti på at pengene ikke skal overføres til selgeren før heftelsene er slettet.

— Vi trodde dette var en seriøs mekler, og de garanterte jo at de ikke skulle gi fra seg pengene, sier Karl Morten Bårdsen.

Derfor betalte ekteparet restbeløpet på 1.650.000 kroner til eiendomsmekleren den dagen fristen gikk ut.

Dagen etter hadde EiendomsMegler 1 betalt ut pengene til selgeren, på tross av den skriftlige garantien.

— De hadde det så travelt med å utbetale pengene og sikre seg provisjon at de glemte å overføre skjøtet til oss og informere oss om at pengene var utbetalt, sier han.

- Har ikke gjort noe riktig

Han og Charlotte har følgende kritikk mot EiendomsMegler 1:

— Først holdt de skjult for oss at noen hadde forkjøpsrett på eiendommen. Så overfører de pengene til selger på tross av garantien de hadde gitt oss. Så glemmer de å føre hjemmelen over på oss, og prøver å holde det skjult for oss i to uker at pengene var overført. EiendomsMegler 1 har faktisk ikke gjort noe riktig i denne saken, sier Karl Morten Bårdsen.

Siden forkjøpsretten ikke var slettet ved overtakelsestidspunktet, måtte ekteparet Bårdsen igjen skrive brev til eiendomsmekleren. De skriver at de vil heve kjøpet hvis ikke heftelsene er slettet 15. oktober.

Og ti dager senere er tålmodigheten slutt. Da saksøker Karl Morten og Charlotte Bårdsen husselgeren med krav om å heve kjøpet, etter å ha forsøkt å komme til enighet med selger først om å heve kjøpet og få dekket sine utgifter.

- Handlingslammet

— Er det selger eller EiendomsMegler 1 som du mener har lurt dere?

— Jeg vet ikke hva som er sagt mellom selger og mekleren. Men det er mekleren som er den profesjonelle part, så jeg vil si at det er dem som har lurt oss, sier Karl Morten Bårdsen.

Problemene med boligkjøpet har fått store konsekvenser for ekteparet. Før de får tilbake pengene sine, har de ikke mulighet til å kjøpe et annet hus, og de må dermed fortsette å betale husleie der de bor.

— Vi er helt handlingslammet. Denne situasjonen kan pågå i årevis. Domstolsbehandlingen kan jo ta tid. Og vi må betale avdrag på lånet. Vi hadde planlagt å leie ut underetasjen i huset for 5000 kroner i måneden, sier Charlotte Bårdsen.

De regner med at saken løser seg til slutt.

— Vi regner jo med å få plassert regningen der den hører hjemme. EiendomsMegler 1 har et stort ansvar, selv om de kanskje ikke kjenner til det selv, sier Karl Morten Bårdsen.

Selgeren, en kvinne i slutten av 60-årene, ønsker ikke å kommentere saken.

Advokat David Hilton er prosessfullmektig for selgeren. Ifølge han er søksmålet til ekteparet Bårdsen grunnløst.

— Selger og mekler innestår for at forkjøpsretten blir slettet, det er bare et spørsmål om tid, sier han.

<b>FØLER SEG LURT:</b> - EiendomsMegler 1 sier de skal være nøytrale, men de har jo hele tiden vært på selgers side, sier Charlotte Bårdsen. Hun og ektemannen Karl Morten Bårdsen opplever huskjøpet som et mareritt. <p/>Foto: Arne Nilsen