Byrådsleder Monica Mæland (H) sier hun orienterte byrådet om at hun stoppet innløsningssaken i Storetveitåsen i januar i fjor.

Men de to byrådene som ikke er fra Mælands eget parti husker ikke at Mæland fortalte om stoppordren.

Hans-Carl Tveit (V), byråd for oppvekst og en av politikerne som i sin tid sto mest på for å verne Storetveitåsen, sier han ikke visste innløsningssaken var stoppet før han ble informert av velforeningen.

— Det er riktig, sier Tveit, som sier årsaken kan være at han ikke husker Mælands orientering.

— Jeg bestrider ikke at Mæland kan ha sagt noe, sier han.

Kunne vært ryddigere

Men du har jo vært svært engasjert i denne saken tidligere. Burde ikke du husket det om Mæland fortalte at hun har stoppet innløsningssaken?

— I utgangspunktet skal jeg vel det. Men jeg kan ikke erindre en slik orientering i farten, sier Tveit, som understreker at Venstre fremdeles ønsker at åsen forblir friluftsområde.

Synes du det er greit at Mæland har stoppet innløsningen på egen hånd?

— Her skal jeg være forsiktig: Det er ikke noe formelt galt i det som skjedde. Men det som hadde vært ryddig hadde vært at det hadde vært et notat på det, sier Tveit.

Lisbeth Iversen (KrF), som også er ansvarlig byråd for slike utbyggingssaker, bekrefter at det ikke var en byrådssak på dette temaet.

— Jeg husker at Mæland snakket om saken, at vi ikke kunne kjøre saken nå grunnet investeringsstopp. Jeg mener det var snakk om en innløsningssum på 11-12 millioner. Om det er utbyggerne som har sagt det, vet jeg ikke, sier Iversen.

Sa Mæland klart at innløsningssaken ble stoppet.

— Det ble sagt klart at det var problem å ta saken nå på grunn av dette med økonomien, sier Iversen.

Snakket med Linstow

— Dette vil jeg ikke kommentere før jeg har snakket med dem, sier Monica Mæland, når vi forteller om Tveit og Iversens versjon av saken.

Hun er fremdeles sikker på at hun orienterte byrådet muntlig om Storetveitåsen, noe hun sier også er ført inn i byrådets protokoll.

Mæland mener det er feil å snakke om at innløsningssaken ble stoppet.

— Det er snakk om at innløsningssaken ble satt på vent på grunn av nye opplysninger. Kommuneadvokaten hadde ikke gjort forberedelsene av innløsningssaken, så jeg ba han vente fordi jeg visste grunneieren ønsket å fremme en ny reguleringssak, sier hun.

Etter Mælands oppfatning ville en innløsning koste kommunen 10 millioner kroner, noe hun sier kommer frem av et forslag til forlik formannskapet avviste i 1997.

Som BT skrev lørdag tilsier likevel rådende rett at kommunen kan få området for så lite som 350.000 kroner, fordi det er regulert som friområde.

— Jeg mener det bygger på feil faktum, og jeg tror hvis du ringer Linstow Eiendom vil de ha en annen oppfattelse av saken. Men jeg har ikke prioritert å bruke tid og ressurser på innløsningssaken, fordi jeg visste det forelå nye opplysninger i saken, sier hun.

SKISSE: I 2004 varslet Linstow Eiendom AS at de hadde planer om en ny reguleringsplan for Storetveitåsen, der tre områder var tenkt bygd ut til boliger, men sterke lokale krefter ønsker åsen som friluftsområde. Linstow Eiendom AS er eid av Oslo-rederiet Anders Wilhelmsen group. TEGNING: Vårdal-Lunde<p/>