Dale ble lensmann på Askøy i 1998. De seks siste årene var han også lensmann for kommunene Fjell, Sund og Øygarden, i tillegg til Askøy. Mandag denne uken begynte han i ny jobb som administrasjonssjef i Hordaland politidistrikt. Helge Stave tar over jobben hans.

— Jeg har trivdes som lensmann i et distrikt preget av befolkningsvekst, sier Dale.

- Noen saker du husker spesielt godt?

— Det har vært mange. Jeg kjenner mest på forsvinningssakene vi ikke klarte å løse. En ungdom ble borte for flere år siden fra sitt hjem. Han kom aldri til rette. Dessuten hadde vi andre som etter alt å dømme ble borte på sjøen. Det hadde vært godt å få løst disse sakene slik at familiene fikk svar.

La bort uniformen

Han og kollegene har også etterforsket flere drapssaker de siste årene.

— Drap er alltid tragisk. I våre saker var det kjente gjerningsmenn. Det viktigste ble å sørge for at det ble gjort skikkelig politiarbeid, sier Dale.

Uniformen ble pakket bort da han tiltrådte som administrasjonssjef i Hordaland politidistrikt forrige mandag.

— Det var spesielt å legge den bort. Nå er jeg sivilt ansatt, forteller Dale, som skal rapportere direkte til politimester Geir Gudmundsen.

Får sentral posisjon

Nå venter nye oppgaver. Tiden med å oppklare innbrudd og voldssaker er forbi, i hvert fall inn til videre.

— Jeg får administrative oppgaver i politidistriktet, og det blir oppgaver knyttet til personalbehandling, økonomi, omorganisering, innkjøp og IKT, for å nevne noe. Stillingen er midlertidig, slik alle som er ansatt i høyere lederstillinger i politiet de siste årene er, i påvente av at vi venter på ny politistruktur, påpeker Dale.

Etter 22. juli ble det stilt spørsmål ved organiseringen av norsk politi, blant annet i Gjørv-rapporten og politianalysen. Det er ennå ikke avgjort hvor mange politidistrikt Norge skal ha fremover, men det er åpenbart at det blir annerledes enn det tilfellet er i dag.

- Hvorfor sluttet du som lensmann?

— Jeg fikk spørsmål om jeg kunne være interessert i ny jobb og fant det interessant med nye oppgaver. Jeg får mulighet til å være med i en sentral posisjon. Det er spennende, svarer Dale.

Kjente på bemanningen

Innen 2020 er målet å styrke politiet slik at man får 2 polititjenestemenn per 1000 innbygger. Da Dale sluttet som lensmann, var det 56 årsverk i politiet for kommunene Askøy, Fjell, Øygarden og Sund. 40 av dem var politifolk. Det utgjør 1 polititjenestemann per 1575 innbygger.

- Hvordan innvirket befolkningsveksten på politiets arbeid på Sotra, Øygarden og Askøy?

— Det er kommuner med mange unge. Da trenger man ekstra fokus på forebyggende arbeid og godt samarbeid med kommunene. Vi kjente på bemannings- og ressurssituasjonen og Sotra, Askøy og Øygarden det lensmannsdistriktet i Hordaland med lavest bemanning per 1000 innbygger. Det følger ikke alltid ekstra ressurser med nye oppgaver, men vi klarte å utnytte ressursene godt. Det synes i hvert fall jeg, humrer Dale.