Jeg vil innstendig oppfordre hundeeierne til å overholde båndtvangen i disse ukene. Vi er midt i fuglenes hekketid. Naturens små dyr får også unger. Hundeeierne har et spesielt ansvar for å verne om fugler og dyr i disse tider. En hund kan så altfor lett løpe omkring å gjøre skade. Vel har hundeeierne et ansvar for hundene ikke skremmer mennesker med hundefobi, men i disse dager er ansvaret for dyr og fugler viktigere.

BJØRG ERIKSEN