• Det er gårdeier og ikke det offentlige som plikter å bekjempe rotter.

Det sier byveterinær Ingvar Tveit i Næringsmiddeltilsynet og miljørettet helsevern i Bergen kommune til BT. Tveit sier at det kom ny forskrift om skadedyrbekjempelse i 2000.

— Denne forskriften har en klarere formulering enn den forrige om at det er gårdeier som er ansvarlig for både å forebygge og bekjempe rotter. Det er helt klart at kommunen ikke har plikt til å gjøre det. Men kommunen kan pålegge gårdeiere å sette i verk tiltak dersom vi mener det er behov for det, sier Tveit.

— Tidligere annonserte kommunen om høsten en påminnelse til gårdeierne å bekjempe rottene. Det har dere ikke gjort de siste årene?

— Det er rett. I dag har vi drøftet om vi skal annonsere dette igjen. Beslutningen tar vi om kort tid.

— Er det flere rotter i Bergen nå enn tidligere?

— Vi mener det er en økning i rottebestanden i byen. Men den er svak og ikke dramatisk, sier Tveit.

Byveterinæren henstiller til hus- og gårdeiere om å gå i gang med tiltak for å bekjempe og forebygge rotteplager.

Informasjonskonsulent Svein-Erik Rastad i Vesta Forsikring sier til BT at de ikke har mange saker der huseiere får erstattet skader på bygning forårsaket av rotter.

— Men de tilfellene vi har, omhandler ofte svært omfattende skader på bygningskonstruksjoner, vegger og isolasjon. Derfor er det all grunn til å være føre var og bekjempe rottene, sier Rastad.