— Kommer vi over fortauer som burde ha vært ryddet for snø eller strødd, gir vi vanligvis huseieren pålegg om å utføre dette arbeidet, sier vaktsjef Magne Fauskanger hos politiet i Bergen.

Det finnes hjemmel for å utstede bøter, eller faktisk også straffe slappe huseiere med fengsel i inntil tre måneder.

— For at at vi skal vurdere forelegg, må det foreligge en anmeldelse på forholdet, sier vaktsjef Fauskanger.

Det skal vanligvis svært mye til for at huseiere blir gjort økonomisk ansvarlig for skader som personer eller gjenstander blir påført som en følge av glatte fortauer.

— Ifølge rettspraksis må huseiere ha forsømt seg grovt dersom erstatningskrav kan gjøres gjeldende, sier fagdirektør Anita Kristiansen ved Bergen kommunes veiseksjon.

— Huseier må gis rimelig tid til å strø. Hvis det er gått noen dager uten at vedkommende har foretatt seg noe, finnes det eksempler på at folk har fått erstattet briller, klær og annet som har blitt ødelagt etter fall på glatten, sier fagdirektøren.