• I min hage er det jeg som bestemmer. De som ikke har noe her å gjøre, kan komme seg hjem, sa Ronny Krogsæther da politikere og naboer kom på befaring.

Befaringen startet ikke helt etter planen på Tveiterås, der huseier Krogsæther søker å få godkjent et ulovlig oppsatt og svært omstridt tilbygg. Byrådet har sagt ja, men naboene protesterer og komiteen skal behandle klagesaken.

Tok kontrollen

En synlig overrasket komitéleder forsøkte å gjenvinne kontrollen over befaringen. Hun mente alle, inkludert pressen måtte få følge befaringen, slik som er vanlig. Det likte ikke Krogsæther.

— Da kunne jeg jo like gjerne ha invitert hele fotballaget, svarte han.

— Her skjærer jeg igjennom, sa Hestetun og da ga Krogsæther seg.

På eiendommen sin i Breimvegen har Krogsæther anlagt en massiv ulovlig fylling på flere tusen kubikkmeter. Fyllingen skal vekk, det har Fylkesmannen bestemt. I fire måneder har det påløpt dagbøter på 1000 kroner fordi Krogsæther ikke har rettet seg etter vedtaket.

— Men dette gjelder ikke den ulovlige fyllingen. Det er byggesaken vi skal ta stilling til, sa Hestetun.

Bygget ulovlig i 2002

Byggesaken er vanskelig nok. I 2002, mens de ulovlige fyllingene bygget seg opp, startet Krogsæther ulovlige byggearbeider. I løpet av et års tid var det kommet opp en bunkersliknende betongterrasse på hele den sørvendte delen av huset. Først i november 2006 søkte Krogsæther, gjennom tiltakshaver Willy Skilbrei, om å få bygget et uthus på deler av den store terrassen.

Et tak, med samme profil som hovedhuset skal dekke deler av terrassen og ta av for det massive uttrykket terrassen gir i dag. Muren skal kles med gråstein og en trapp skal dele den nesten 30 meter lange muren langs terrassens langside i to.

— Vi mener hele terrassen bør vekk. Vi tror ikke at komiteen, dersom den skulle behandlet disse planene for fem år siden, ville ha godkjent terrassen, sier nabo Petter Kloster.

Tror på ny boenhet

Han mener tilbygget er skjemmende. Kloster reagerer på at byrådet kan behandle en byggesøknad fra Krogsæther før han har fjernet den ulovlige fyllingen.

— Her er det lettere å få tilgivelse enn tillatelse, og det utnytter Krogsæther.

Naboene tror Krogsæther vil innrede uthuset til boligformål så snart han får planene godkjent. I dag er både hovedhuset, kjeller og garasje utleid til boligformål. Kjelleren er tatt i bruk uten tillatelse, et forhold kommunen nå følger opp.

Naboforholdet på Tveiterås er ytterst anstrengt. Krogsæther er flere ganger anmeldt for trusler. Han har også neglisjert talløse krav fra kommunen om å fjerne den ulovlige fyllingen og stoppe annet søknadspliktig arbeid på tomten.

— Jeg har handlet i god tro, sier han.

Søker på nytt

Krogsæther har og søkt om å få godkjent den ulovlige fyllingen.

— Vi har flyttet noe av fyllmassen opp mot veggen for å dempe høyden. Ser du ikke hvor fint det kan bli her når vi får plantet til?

Byrådet er skarp i sin kritikk av Krogsæthers fremferd:

«Byrådet reiser sterk kritikk mot huseier for hans manglende oppfølging av søknadsplikt og manglende vilje til å rette seg etter kommunens og fylkesmannens beslutninger i saken.»

Klagen på byggesaken behandles i komité for miljø og byutvikling i morgen.

KLAGET: Nabo Petter Kloster (med ryggen til) presenterte grunnlaget for klagen sin for komité for miljø og byutvikling på den ulovlige terrassen i Breimvegen 6. I bakgrunnen med blå allværsjakke står huseier Ronny Krogsæther.
OMSTRIDT: Ronny Krogsæther søker om å få godkjent et ulovlig oppsatt og svært omstridt tilbygg.