— Jeg er svært opptatt av å sikre de gamle en verdig alderdom. Og Pensjonistpartiet ser jeg på som det fremste talerøret for akkurat det, sier Stein B. Husebø som en forklaring på hvorfor han har byttet parti før kommende kommunevalg.

— Det er eldresaken jeg ønsker å engasjere meg politisk for, og jeg har tenkt å være aktiv i valgkampen for den saken, sier Husebø til bt.no.

Hvorvidt Husebø med sitt partibytte er sikret fast plass i Bergen bystyre, kommer selvsagt an på velgerne. I dag har Pensjonistpartiet en eneste representant, Frank W. Hansen, og han stiller på 1. plass enda en gang, og er attpåtil kumulert - som den eneste.

Ved siden av eldrepolitikk, er det skolepolitikk Stein B. Husebø er særlig opptatt av.

— Hva med bybanen?

— Jeg mener det er en viktig oppgave for Bergen å bygge bybane. Og jeg mener at Bergen kunne få mulighet til å overta et større økonomisk ansvar for bybanen dersom eldreomsorgen ble et statlig ansvar. Etter min mening burde midlene til eldreomsorgen følge de gamle hvor de så befinner seg. Dermed kunne de få den hjelp å pleie som trenger til å være hjemme lenger, i stedet for at kommunene dytter dem inn på sykehjem for å spare penger, sier Stein B. Husebø.

Etter Frank W. Hansen, Olsvik, og Stein B. Husebø, Fana, følger Turid Sveen Aase, Nesttun, som nr. 3 på Pensjonistpartiets liste. Deretter til og med nr. 10: Elsa Uthaug, Ulset, Kåre Husabø, Fyllingsdalen, Valborg Andreassen, Laksevåg, Willy Iversen, Fyllingsdalen, Kjell Andersen, Bergen, Otto Uthaug, Ulset og Vivian Digernes, Rådal.

SKIFTER PARTI: Lege Stein B. Husebø har hoppet over fra Venstre til Pensjonistpartiet.
Arkivfoto: Helge Skodvin