— Stein Husebø er valgt inn på Pensjonistpartiets partiprogram. Og det regner jeg med at han også følger. Går han mot partiet i viktige saker, så får vi sende en annen for å stemme i bystyresalen. Det er også helt vanlig i andre partier, sier Hansen.

Det er kun i samvittighetsspørsmål man kan bryte med partiprogrammet, mener han. Hansen ser likevel ikke bort fra at det nettopp er den populære legen som har en del av skylden for at partiet ble den store overraskelsen i Bergen i går.

Det viktigste Hansen vil bidra med i bystyret er å prøve å få et styringsdyktig flertall på beina.

— Ellers blir det umulig å få skikk på økonomien. Og Hansen tror den økonomiske situasjonene er verre enn det byrådet så langt har beskrevet den.

— Ved slutten av året vil vi se et akkumulert underskudd for bykassen på mellom trekvart milliard og en milliard kroner. Jeg forventer da et underskudd på over 400 millioner i løpet av inneværende år. Når vi tar med tidligere underskudd samt det vi skylder byens borgere i avgifter de har betalt for mye, så kommer vi opp i den summen, sier han.

— Dette vil man ikke kunne få skikk på uten at det merkes av byens borgere. Nå kjører vi rett og slett med et for høyt driftsnivå, sier Hansen.

Han har imidlertid ikke glemt pensjonistene. Og den saken han vi prioritere høyest for en er reversere den såkalte kjøkkenreformen. Han vi prioritere skikkelig matlaging ute på de enkelte sykehjem før det skal forhandles om bedre bemanning både på sykehjemmene og i den åpne omsorgen.

Selv om partiet gjerne vil ha fjernet eiendomsskatten, sier Hansen allerede nå at det ikke vil bli rom for en slik skattelette i denne valgperioden.

- Stein Husebø er valgt inn på Pensjonistpartiets partiprogram. Og det regner jeg med at han også følger, er den klare beskjeden fra Frnk W. Hansen.
RUNE SÆVIG