— Det ville være en skandale dersom vi ikke fikk sprøyterom. Jeg har også fått kjeft for at jeg er tilhenger av bybane, som jeg oppfatter kommer de eldste til gode, sier professor og overlege Stein Husebø til NRK.

En rekke meningsmålinger har vist at Pensjonistpartiet kan havne på vippen i bystyret. Men det er mye som tyder på at partiets mest profilerte kandidat - Husebø ý ikke akkurat går i takt med partiprogrammet.

— Når jeg ser på standarden på sykehjem og sammenligner det med standarden på skoler, vil jeg i utgangspunket si at det er skoler som må prioriteres, sier Stein Husebø til NRK.

— Jeg håper jeg kan bidra til at pensjonistpartiet får en litt annen profil. På den ene siden er de svakeste gamle en kjempestor gruppe, men fremtiden er ungdommen. Så jeg vil, men som jeg ikke har drøftet med partiet, skifte navn på partiet til Ungdoms- og pensjonistpartiet.

I utgangspunktet vil det være nærliggende å tro at Pensjonistpartiet vil søke samarbeid med et eventuelt Høyre/Frp-byråd, men det harmonerer ikke nødvendigvis med Husebøs politiske prioriteringer.

— Hvis pensjonistpartiet får to representanter så vil den ene helle til venstresiden og den andre til høyresiden i politikken. Men også hvis pensjonistpartiet bare får en representant kan interessante ting skje. Da kan det kanskje bli slik at den ene som kommer inn er Stein Husebø, sier valgforsker Frank Aarebrot til NRK..

— Det er jo mye som kan tyde på at Pensjonistpartiet har sjekket dårlig hva Stein Husebø virkelig mener. Spesielt hvis valgresultatet blir slik at Pensjonistpartiet havner på vippen. Da er jo det i alle høyeste grad interessant om det er en som vil satse på bybane og skoler, eller om det blir Frank W. Hansen som representerer partiet. Det kan jo bli veldig artig, mener valgforskeren.

I UKTAKT: Lege Stein B. Husebø har hoppet over fra Venstre til Pensjonistpartiet, men han deler ikke nødvendigvis sitt nye partis standpunkter.
Arkivfoto: Helge Skodvin