Det er Ole Eriksen, som for øvrig fyller 30 år på mandag, som overvåker det hele. Han står rolig med vernebriller på og passer på at de fire 9-åringene fra Montessori-skolen gjør alt i riktig rekkefølge. Selv har Ole og kompisene ved Nesttun Dagsenter laget over to tusen fuglehjem de siste fire årene. Han er blitt en skikkelig ekspert og deler gjerne sin kunnskap med de unge gjestene.

Tar vare på naturen

– Det er kjempegøy å lage fuglekasser, sier Monica Flo begeistret der hun med stødig hånd holder det batteridrevne skrujernet. Herman Rognaldsen, Magnus Sandberg og Christopher Eikeland Helland nikker. Alle er ivrige og konsentrerte om oppgaven. Veggene i kassen skal settes sammen og det gjelder å få plassert alle delene riktig. På skolen skal de lære om småfuglene. Det blir spennende å se hvilke fugler som finner veien inn i kassene.

– Det blir nok kjøttmeisen, eller kanskje en fluesnapper, sier Magnus mens han banker bunnen i fuglekassen på plass.

Fuglekasser, vær så god!

Produksjonen av fuglekasser ved Nesttun Dagsenter er et ledd i et stort prosjekt som skal øke miljøengasjementet hos de unge.

Det pedagogiske opplegget er det Høgskolen i Bergen og Lærerakademiet som står for, mens Naturvernforbundet har ansvar for det holdningsskapende arbeidet. Det faglige ansvaret ligger hos Norsk Ornitologisk Forening.

– Målet er å øke interessen for naturvern, forteller miljøterapeut Tore Joten. Fuglekassene kan hentes gratis av barnehager og skoler i Bergen kommune og er en del av Grønn Barneby. Allerede i år har de laget tusen byggesett og ferdige kasser. Kommunen har bidratt med kr 18.000 til materialer, mens verktøy og maskiner er donert av velvillige bedrifter.

På plass i bjørketreet

– Fuglene kan jo bygge rede i trærne, men da blir de så våte, bemerker Monica ettertenksomt.

– Fuglekasser er bedre, da blir de ikke så våte, smiler miljøterapeuten.

– Det er gjennom å gi dem kunnskap og gode opplevelser i naturen at vi tror engasjementet deres vil komme. Vi får gode tilbakemeldinger fra skoler og barnehager som har deltatt i prosjektet, sier han. Sammen med barna henger han den første av fuglekassene de har laget, i en bjørk i nærheten.

– Det er egentlig ikke nødvendig å henge dem så høyt. Kjøttmeisen bryr seg i hvert fall ikke, så 1,5 meter over bakken burde holde, forklarer han.

Og håper at det nybygde huset har fått innflyttere allerede i juni¿

HUSBYGGERE: Barn fra Montessoriskolen er på besøk på NesttunDagsenter for å lage sine egne fuglekasse. Ole Eriksen og
Dolmen, Siv