Kvam lensmannsdistrikt fekk melding om brannen klokka 1815. Då brannvernet kom til, hadde gode naboar av mannen sløkt brannen.

Huset fekk ein del brann-, røyk— og vasskader og er ikkje til å bu i på ei stund. Mannen har fått mellombels losji, fortel vakthavande politibetjent.