En mann i 60-årene, som var til stede i huset, kom seg uskadd ut. Et lager med jaktammunisjon i huset gjorde slokkingsarbeidet farefullt.

— Ammunisjonen krevde ekstra arbeid med sikkerheten. Det var aldri fare for mannskapene, sier vaktsjef Harald Vårdal ved Flora politistasjon.

Brannen var ferdig slukket ved 20-tiden. Årsaken til brannen er ikke kjent.