— Det flyter elver gjennom hagene og gatene. Flere hus og kjellere i nærheten av Måløybrua er oversvømt, forteller Bjarne Eldevik.

Alt tilgjengelig mannskap fra brannvesenet i Måløy jobbet på spreng med å få pumpet vekk vannmassene lørdag ettermiddag og kveld.

— Vi prøver å demme opp med sandsekker, sier vaktoperatør Stian Antonsen ved alarmsentralen til NRK Sogn og Fjordane.

— Jeg har aldri sett noe lignende i Måløy. Det regnet ustyrtelige mengder i formiddag, sier Eldevik.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler at de store mengdene nedbør i Sør-Norge har ført til «meget høy grunnvannstand og høyt markvannsinnhold for årstiden».

Det gjør at jordsmonnet i flere områder er så mettet at det ikke klarer å ta unna regnet.

Bjarne Eldevik (MMS)