TOR LEIF PEDERSEN

Driftssjef Hogne Høysæter i teknisk etat i Kvam kommune sier dette til Bergens Tidende. Han forteller at geolog Espen Hammersland ved Statens vegvesen var på befaring på rasstedet i går formiddag. Geologen anbefalte først ekteparet å evakuere huset inntil rasstedet oppe i lien er nærmere undersøkt og at fare for nye ras er over. Men senere sa geologen at ekteparet kan bo midlertidig i huset inntil i kveld fordi faren for at deres hus kan bli truffet av nye ras, er liten. Endelig vurdering om ekteparet kan bo i huset sitt vil bli foretatt når to geologer har befart rasstedet senere i kveld.

Geolog Espen Hammersland fortalte til bt.no i middagstider i går at en geolog fra Oslo skulle fly over til Bergen for å dra videre til Mundheim. Han var ventet til stedet ut på ettermiddagen.

— Vi håper kollegaen min kommer tidsnok til at vi får befart rasstedet før det blir mørkt i kveld, sier Hammersland.

— Når vi har vært på befaring, må vi diskutere faren for nye ras og om det er nødvendig å renske opp på rasstedet før vi kan si at stedet er trygt for nye ras. Jeg håper vi kan klare å konkludere allerede i kveld, sier Hammersland.

— Hvordan så det ut da du i formiddag var oppe og så på stedet der de store steinblokkene løsnet?

— Noen partier 200 - 300 høydemeter opp for veien er noe oppsprukket. Men bare store steinblokker kommer ned i veien slik det gjorde i natt. Mindre steiner fanges opp av steinurer og skog slik at de ikke havner ned i veien. Vi må vurdere hvor stor faren er for at flere store steinblokker skal løsne, sier geologen.

— Er det riktig at veivesenet for 40 år siden vurderte å sprenge ut løse steinblokker der det nå raste ut?

— Det kjenner jeg ikke til. Jeg har vært med på å utarbeide rassikringsplanene for Hordaland. Stedet der det nå raste ut, var ikke kjent for oss som utarbeidet rassikringsplanene, sier Hammersland.