• Hvorfor ikke ha Norges hovedstad som utgangspunkt for Hurtigruten? spør professor og forsker.

Hurtigruten går videre med 640 millioner kroner i årlige tilskudd. Dette er er nesten fordoblet tilskudd fra dagens avtale. Regjeringen er innstillt på å videreføre hurtigrutedriften.

Hurtigrutens fremtid

Forskningsleder Gisle Solvoll og professoer Finn Jørgensen, begge ved Handelshøyskolen i Bodø, mener at Hurtigruten bør debatteres med nytenkning rundt produktutvikling og seilingsmønster. Flere konkrete forslag er blitt lagt frem i en artikkel som står i siste nummer av tidsskriftet Plan og her.

— Vårt inntrykk er at de fleste politikerne hitill har vært mest opptatte av tiltak som kan reduserte Hurtigrutens tilskuddsbehov.

Solvoll og Jørgensen ønsker et mer langsiktig tiltak for Hurtigruten er å utvide seilingene.

Oslo som utgangspunkt

Hvorfor ikke ha Norges hovedstad som utgangspunkt? Gisle Solvoll, Finn Jørgensen

— Ved å la Hurtigruten seile med samme seilingsmønster som i dag, nord for Bergen og daglige avganger, vil en slik forlengelse av Hurtigruten øke årlig seilingsdistanse samt nå fler passasjerer.

Ifølge artikkelen vil en forlengelse til Oslo bety mye for Hurtigrutens driftsresultat.

— En slik løsning vil ifølge artikkelen også øke passasjerinntektene betraktelig.

Fordobling av passasjerer

I dag bor det 800.000 personer på de stedene Hurtigruten anløper. Et forslag fra artikkelen er å plukke ut eksempelvis ti sentrale steder mellom Bergen og Oslo. Der vil det totalt bo dobbelt så mange personer på de stedene Hurtigruten anløper.

— Når vi i tillegg vet at en stor andel av utenlandske turister kommer til Norge via Oslo, vil anløp av Hurtigruten i hovedstaden gjøre skipene mer tilgjengelig for turistene.

— Vi tror altså at det er potensialfor betydelig økninger i både passasjer- og godsinntektene ved å forlenge Hurtigruten til Oslo.

Hva syns du. Er dette en god idé?