Selskapet Hurtigruten Group har tidligere fått skarp kritikk fra Samferdselsdepartementet fordi kapasiteten i høst ble redusert som følge av at hurtigruteskip har vært leid ut som hotellskip til Hydro ved Ormen Lange-anlegget i Møre og Romsdal.

Fra 1. til 21. oktober var bare ni skip i ordinær rute langs kysten, mens seilingsplanen med daglige avganger forutsetter elleve skip. Fra 22. oktober har ti skip vært i drift, og anløpsstedene fra Bergen til Kirkenes har vært uten hurtigruteanløp én dag i løpet av en periode på elleve dager.

Sjekk webkamera på Hurtigrute-båtene

Ekstra inntekter

Avtalen med Hydro – og en lignende avtale med Statoil på Snøhvit-anlegget i Hammerfest – har gitt Hurtigruten Group ekstra inntekter. Torkild Torkildsen vil ikke fortelle hvor mye.

På den annen side får selskapet et trekk i statstilskuddet for hver kansellerte seiling. Ifølge avtalen med Samferdselsdepartementet er dette trekket 65.000 kroner – etter kroneverdien i 2005 – for hvert døgn et skip er ute av drift.

– Vi betaler ikke for tjenester vi ikke får, sier avdelingsdirektør Arnfinn Øen i Samferdselsdepartementet til NTB.

Han antar at Hurtigruten Group «tjener mye mer» på hotellavtalen med oljeselskapene.

Beklagelse

Etter at Samferdselsdepartementet kritiserte Hurtigruten Group fordi kapasiteten ble redusert, har selskapet i et brev til departementet beklaget omfanget av kansellerte avganger.

– Vi har full forståelse for at dette kan anses problematisk, sett i forhold til målsettingen i gjeldende avtale, skriver administrerende direktør Henrik Andenæs i brevet til Samferdselsdepartementet.

Andenæs sier seg enig med departementet i at «selskapet i slike sammenhenger må etablere bedre prosesser hvor departementet varsles i god tid på forhånd». Samtidig understreker han at «reduksjon i seilinger har hatt begrensede konsekvenser for hurtigrutetrafikken».

TILBAKE TIL NORMAL: M/S "Nordkapp" på vei ut fra Bergen. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE