JAN I. ELIASSEN

Hele utbyggingen i Nøstet-området har krevd investeringer på nær en halv milliard kroner, opplyser havnedirektør Morten Meibom til Bergens Tidende.

Hurtigruteterminalen alene koster 240 millioner, medregnet utearealer tilknyttet bygningsmassen.

Store bygninger

Havnekaptein Gunvald Isaksen opplyser at selve hurtigruteterminalen har en størrelse på 12.800 kvadratmeter. Ved årsskiftet 2005/2006 skal det store parkeringshuset stå ferdig. Det gir plass til 280 biler, og koster 50 millioner kroner.

I tilknytning til hurtigruteterminalen er det bygget et landgangsarrangement tilpasset de store nye skipene.

Ifølge Isaksen skal hurtigruteterminalen også benyttes av Color Lines MS «Prinsesse Ragnhild» som fra våren skal settes inn i ny rute mellom Bergen/Stavanger-Hirtshals. Skipet skal benytte både terminalen og det nye landgangsarrangementet.

Hurtigrutekaien er 157 meter lang. Tverrenden på det nye kaiområdet, selve godsområdet, er 180 meter langt, mens vestsiden med sine 500 meter er en av landets lengste kaier.

Nor-Cargo har samlet sine aktiviteter i Bergen i nytt anlegg på kaiområdet. Nor-Cargo har selv stått for bygging av 10.000 kvadratmeter lager— og kontorareal.

Kjempeløft

— Dette har vært et kjempeløft. Det er fylt ut steinmasser over et område på 45 mål. Selv kaien utgjør 21 mål mens tilknyttete områder utgjør 15 mål.

— Det nye havneanlegget er allerede nesten «sprengt». Det viser at investeringen var riktig, men vi må snart se på hvordan vi kan øke havnekapasiteten i takt med etterspørselen, sier Isaksen.

Det nye kaiområdet vil også være viktig i cruisesammenheng.

— Vi har de siste årene hatt en kraftig vekst i antall anløp av cruiseskip, ikke minst av de helt store skipene. Enkelte dager er anløpsinteressen så stor at vi må si nei. Vi har inntil nå klart å finne løsninger slik at skipene kommer til Bergen likevel. Det skjer ved at rederiene stokker om på anløpsplanene. For neste år er det meldt om 255 anløp, mot 225 i år. Det er en fantastisk rekord, og det ser ut som om vi må finne nye kaiområder for cruiseskipene innen få år, hvis vi skal klare å ta imot stadig økende trafikk, sier Isaksen.