KRISTINE HOLMELID

— Pulsen er steget til 140, sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved Haukeland sykehus til resten av operasjonsteamet.

Det er organisert kaos og første store øvelse på det flytende sykehuset MS Midnatsol. Overlege Brattebø står i en provisorisk operasjonsstue nede på bildekket på hurtigruten og opererer. I rommet ved siden av ligger flere skadde og venter på hjelp.

Klare på ett døgn

I løpet at ett døgn kan hurtigrutene MS Midnatsol og MS Finmarken forvandles fra turistskip til flytende sykehus med 200 senger. Her er blant annet operasjonsstuer, røntgenrom og poliklinikk.

Fra neste år skal de to hurtigruteskipene gå inn i de nasjonale beredskapsplanene og bli såkalte hospitalskip. Slik blir de en ressurs Forsvaret kan be om hjelp i tilfelle krise og krig, både nasjonalt og internasjonalt.

— De kan brukes til nesten hva som helst, for eksempel i internasjonale operasjoner for NATO og FN og i tilfelle sivile katastrofer og terror. Hospitalskipene er anvendelige, rimelige og klare til innsats på ett døgn, sier kommandørkaptein Jan Sommerfelt-Pettersen ved Saniteten i Forsvaret.

Imponert politimester

Mens hurtigruten ligger på Vågen lander et ambulansehelikopter med en skadd pasient, mens andre skadde blir tatt om bord via båter. De skadde blir tatt ned til bildekket der det er rigget til både intensivavdeling og operasjonsstue. For at øvelsen skal være så realistisk som mulig opererer kirurgene en avlivet gris.

Et femtitall personer, både sivile og militære, deltok på gårsdagens første større øvelse. I etterkant av øvelsen var de involverte svært fornøyde.

— Det var en svært interessant øvelse som viser hvilke store muligheter en kan få i redningsoperasjoner når hospitalskipene blir tatt i bruk. Samarbeidet mellom Forsvaret og de sivile så ut til å fungere bra, og det hele virket svært profesjonelt, sier politimester i Hordaland, Vidar Refvik.

PASIENTER PÅ HURTIGRUTEN: Fra neste år kan to av hurtigrutene brukes som flytende sykehus for 200 pasienter i krisesituasjoner. I går var det øvelse med MS Midnatsol på Vågen.<p/>FOTO: GIDSKE STARK