Sjøforsvaret har investert 6,5 millioner kroner i fartøyet for å spesialinnrede skipet til bruk som hospitalskip, forteller informasjonssjef Gunnar Vetlejord ved Haakonsvern.

— I hovedsak er dette investeringer i toppdekk for at helikoptre kan lande, strømforsyning til hospitalet på bildekk, medisinsk gassforsyning, utvidelse av heisene samt ulike hygienekrav for hospitaldrift om bord, opplyser Vetlejord.

Skipet er dimensjonert for å kunne behandle inntil 200 pasienter. Det vil inneholde mottaksavdeling, intensivavdeling, røntgen og ha fire operasjonsstuer med mer. MS "Midnatsol" ble ferdigbygd på Fosen Mekaniske Verksted i fjor og ble overlevert rederiet tirsdag. Forsvaret regner med at skipet tidligst vil være klart som hospitalskip i 2004.

"Midnatsol" vil seile som normalt i rute, men vil kunne rekvireres av Forsvaret dersom det blir behov for det. I så fall vil skipets ordinære mannskap bli hospitalbesetning. Skipet kan benyttes over hele verden. I Sjøforsvarets totalforsvarskonsept er det rekvirert to hurtigruter som hospitalskip og ytterlige seks er planlagt som syketransportskip.