Ifølge en markedsundersøkelse utarbeidet av Synovate vil den optimale prisen for en billett mellom Knarvik og Bergen være på 79 kroner for én vei. Firmaet mener at det er den prisen som vil gi størst omsetning for selskapet som skal drive ruten.

Dersom billettprisen settes til samme nivå som bussen, 34 kroner, vil ruten få større passasjergrunnlag, men omsetningen vil bli langt lavere, mener Deloitte.

I markedsundersøkelsen konkluderes det med at folk er villige til å betale mer for båtskyss enn for buss. 38 prosent av de spurte i Lindås at de vil benytte seg av en båtrute selv om billettprisen blir så høy som 94 kroner én vei. 66 prosent vil benytte båten dersom prisen ligger på 34 kroner.

BNR kan miste konsesjon

Samferdselsutvalget i Hordaland gjorde forrige uke et vedtak om at de ønsker hurtigbåtrute mellom Bergen og Knarvik så snart som mulig.

BNR har hatt konsesjon på ruten siden 2007, og har planlagt en rute som skal innom Frekhaug og Knarvik i Lindås. En markedsundersøkelse som fylkeskommunen har bestilt, viser at det er stor interesse for en slik rute blant pendlere fra Nordhordland.

– Det blir et løft for trafikken om vi får hurtigbåt. Målet vårt må være at flest mulig reiser kollektivt, sier leder av samferdselsutvalget, Gustav Bahus (Frp).

Utvalget ber nå BNR snarest om å avklare om selskapet vil starte opp ruten, og politikerne ønsker oppstart allerede fra nyttår. Dersom BNR ikke vil benytte seg av konsesjonen, vil de lyse ruten ut på anbud.

— Blir matt

Arbeidende styreformann Helge Skaar i BNR sier at situasjonen ikke er så enkel som politikerne later til å tro.

— Siden vi fikk konsesjon har fylket endret sonegrensene i Nordhordland. Dermed koster det i dag 34 kroner å ta bussen fra Knarvik til Bergen sentrum, mot 58 kroner før. Når vi søkte konsesjon, regnet vi med en billettpris på 58 kroner. Derfor har vi bedt fylket om å gi oss en kompensasjon tilsvarende det busselskapene fikk da sonene ble endret, sier Skaar.

At det er mulig å drive ruten med en billettpris på 79–94 kroner, slik Deloitte mener, har ikke Skaar noen tro på.

— Da blir jeg litt matt. Vi trenger 150 passasjerer pr. avgang for at dette skal gå i balanse. Det er ikke mulig å få så mange til å betale det doble av bussprisen, sier Skaar.

Han sier at BNR vil vurdere mulighetene for å starte opp en rute på nytt.

Stjeler fra bussen

Markedsundersøkelsen viser også at rundt halvparten av dem som kunne tenke seg å benytte en slik båtrute, tar bussen til Bergen i dag. Dermed kan en båtrute spise av grunnlaget for bussrutene.

Men den andre halvparten av de potensielle båtpassasjerene kjører i dag personbil når de skal til Bergen. Det betyr at en båtrute kan bidra til å redusere biltrafikken gjennom Åsane mot sentrum.

Nils Olav Nøss (Ap) foreslo i fylkesutvalget at fylket skulle se på dimensjonering og korrespondanse med det øvrige kollektivtilbudet før en avgjørelse tas. Saken om båtruten blir endelig avgjort av fylkesutvalget 13. oktober.