Først fra 1. januar 2014 bør nordhordlendingene få tilbud om hurtigbåt som alternativ til buss, mener samferdselsutvalget i Hordaland.

Flertallet (H, V og Frp) stemte imot å utløse opsjonen på et midlertidig tilbud fra 1. januar 2013.

Ville kostet 7-8 millioner

— Starttidspunktet settes til 1. januar 2014 fordi en da vil ha klart både passasjer- og parkeringsfasilitetene på land, og en spesialtilpasset båt som vil sikre at ruten blir en suksess fra dag 1, sier de tre partiene i en pressemelding.

Mindretallet støttet et forslag fra Pål Kårbø (KrF) om å benytte opsjonen der båtruten kan starte til høsten, fra om lag 12. august.

Norled har priset opsjonen med drift av ruten i 2013 til 11,6 millioner kroner. Fylkesrådmannen har kalkulert med mellom to og tre millioner kroner i billettinntekter.

Billige månedskort

Flertallet mener også at fylket bør velge det laveste takstalternativet, slik at prisene blir den samme som med buss. Det betyr at det blir takstsone 6 mellom Knarvik og Bergen, og takstsone 5 mellom Frekhaug og Knarvik.

— Med periodekort kan en komme ned i 27-28 kroner pr. reise med båt, sier partiene i pressemeldingen.

Et månedskort med båt vil koste mellom 1130 og 1090 kroner.