Løs mage, tretthet og magesmerter er hverdagen for flere hundre bergensere, over et år etter at epidemien brøt ut.

— Det varierer hvor plaget de er. Noen har symptomene innimellom, andre har det nesten hele tiden, sier overlege ved Haukeland sykehus, Nina Langeland.

Flertallet av dem har fortsatt giardiabakterien i kroppen. Andre har utviklet nye tarmsykdommer som følge av giardiaen.

Sykdommer legene ikke vet hvordan de skal behandle.

- Vet ikke hva vi skal gjøre

— Vi vet så lite om dette at vi nå prøver ut forskjellige medisiner for å se hva som hjelper, sier Langeland.

Hun er leder for et prosjekt på Haukeland sykehus hvor 140 personer følges opp. Alle har hatt giardia, og alle er nå kvitt bakterien. Om lag 70 av disse har fått nye sykdommer.

— Sannsynligvis er flere i samme situasjon. Det har vi ikke helt oversikten over, sier Langeland.

Overlegen vet ikke hvor lang tid det vil ta før pasientene er bra igjen. Fra utlandet er tilfeller kjent hvor det har tatt inntil fem år.

— Vi både håper og tror at det vil gå fortere enn det, sier Langeland.

— Kan det være snakk om en livsvarig sykdom?

— Det kan jeg ikke utelukke, men det er svært lite sannsynlig.

Ifølge Langeland er en ny undersøkelse under forberedelse, hvor alle giardiasmittede i Bergen skal kontaktes for å kartlegge ettervirkningene.

- Får ikke jobb

Overlegen arbeider for tiden med en giardiarapport som skal publiseres senere i år. Hun mener resultatene er overraskende:

— Det var ikke forventet at så mange skulle ha plager også når de er giardiafrie, sier overlegen.

Hun understreker at de gjør så godt de kan for å hjelpe pasientene.

De giardiarammede BT har snakket med kan fortelle om en tøff hverdag. Noen er ikke i stand til å jobbe. Flere er jobbsøkende, og ønsker derfor ikke å komme i avisen.

De mener ingen vil ansette en giardiasyk.

Felles for alle er at de planlegger å søke kommunen om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

KNUT STRAND