• Visst er vi der, over hundremetersmerket, garanterer mannen ved niveleringskikkerten.

Alle innvendingar om at Statens vegvesen har spretta Kvit Dame for tidleg, kan feiast på fjorden.

Det har vanka marsipankake og kaffi på anleggsarbeidarar, basar, ordførarar og andre innbedne idet støypinga på Hardangerbrua passerte 100 meters høgd, på begge sidene av fjorden.

Men dei har operert med kote 100, det vil seia 100 meter over havet ved flo sjø, og begge brutårna står inne på land.

Sidan fundamentet på Bu-sida står ein meter over sjøflata, må det støypast opp til kote 101 før tårnet er 100 meter høgt. På Vallaviksida står fundamentet åtte meter høgare, og tårnet er 100 meter høgt på kote 109.

— Tårnfoten til venstre rekk no opp til kote 111, så feiringa er på sin plass, konstaterer Morten Kristiansen ved nivelleringskikkerten.

Den viktige jobben hans her oppe ved fastmerket i fjellet ovanfor Vallavik er å måla ut nøyaktig plassering av støypeforma før neste etappe med støyping.

Panorama: Se den utsikten

Dei innhole tårnbeina smalnar av etter kvart som dei stig til vêrs, og det skal ikkje store avviket til, før tårnet blir skeivt og skakt.

Og enno er det nær 100 meter att til topps.

Tårnet på Bu-sida ragar høgst, fordi det vart påbyrja først.

Arne Hofseth