— Det er stor glede på Laksevåg over at bygningen skal vekk, mener Rolf Zakariassen i Laksevåg kulturhistoriske forening.

— Det er helt ufattelig at en som er opptatt av kulturhistorie kan komme med en slik uttalelse. Bygningen bør renoveres, mener Roger Iversen i Damsgård kulturhistoriske forening.

Brukt som hospits

Wingaardshuset på Laksevåg har levd på lånt tid i nesten ti år.

I 1995 vedtok Bergen kommune at huset skulle rives som en del av reguleringsplanen i området. Eier Martin Engeset ønsket å beholde den gamle sveitservillaen og dermed ville kommunen overta eiendommen med tvang. Dette ble vedtatt i mai 2000, men det skulle gå enda noen år før endelig erstatningssum til eier ble bestemt. I morgen skal byrådet ta stilling til om Bergen kommune skal overta eiendommen for den fastsatte summen på 2,6 millioner kroner.

Rolf Zakariassen og Laksevåg kulturhistoriske forening (LKF) har allerede sluppet jubelen løs. Foreningen har kjempet for et parkanlegg på stedet siden 1987.

— Ikke alt som er gammelt er verneverdig. Bygningen er pill råtten, sier Zakariassen.

I løpet av de siste årene har huset vært brukt som hospits og bygningen er i elendig forfatning.

Ønsker parkanlegg

Byantikvaren har uttalt at bygningen har antikvarisk egenverdi, men ingen sjeldenhetsverdi, og har ikke motsatt seg riving av Wingaardshuset.

Roger Iversen i Damsgård kulturhistoriske forening (DKF) er rasende.

— Dette er en unik sveitservilla. Hva slags forbilde er Zakariassen når han uttrykker glede for at et gammelt hus skal rives? spør Iversen.

Iversen og DKF ønsker renovering av huset, noe som ikke nødvendigvis blir dyrere enn riving.

— Det kan jo for eksempel brukes som leilighetskompleks. Kommunen kan gjerne eie det. Det må jo være supert for kommunen, sier Iversen.

Zakariassen ønsker parkanlegg, og like ved Wingaardshuset ligger Laksevåg lokalmuseum, drevet av LKF.

— Zakariassen vil rive huset for å plass til parken sin. Han vil lage en andedam som aldri har vært der, sier Iversen.

— Det er så dumt og useriøst. Iversen har ingenting å stille opp med. Hadde Damsgård kulturhistoriske forening vært positivt interessert, så hadde de restaurert huset for lenge siden, sier Zakariassen.

Siste krampetrekning

Iversen skulle gjerne ønske at byantikvaren fikk vurdere Wingaardshuset, men mener at Laksevåg kulturhistoriske forening motsetter seg dette.

— De får et problem med en gang det kommer frem at det er en smal sak å renovere bygget, mener Iversen.

— Vi har aldri blitt forelagt et slik forslag. Nå har dette vært vurdert så mange ganger, sier en oppgitt Zakariassen som mener at utspillet er en siste krampetrekning fra Iversen.

— Huset er ikke verneverdig, avslutter han.

Det er byråden for byutvikling, Lisbeth Iversen, som har innstilt til byrådet å fatte vedtaket om overtakelse av eiendommen og riving av huset.

— Vi er kommet med vår innstilling for å følge reguleringsplanen, forteller hun.

Reguleringsplanen for Kirkebukten ble vedtatt i 1995 og i den ligger en overordnet målsetning om fri utsikt.

— Dette huset er sterkt skadet og sterkt ombygd. Selv om fasaden kan være representativ for perioden så finnes det andre mer representative hus, sier byråden.

STRIDENS KJERNE: Kommunen har vedtatt å rive Wingaardshuset, men Roger Iversen i Damsgård kulturhistoriske forening mener fortsatt det er verdt å renovere huset. - Dette er en unik sveitservilla, sier han.<br/> ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN