— Hårreisende å splitte familier, mener barnepsykiater og forsker Aina B. Vaage ved Stavanger Universitetssykehus.

Hun har arbeidet med asylsøkere i over 20 år og forteller at barn som blir fratatt sine foreldre har økt risiko for å utvikle psykiske problemer senere i livet.

— Det går ut over selvfølelsen til barna og det er ikke sikkert de klarer å stole på voksne mennesker igjen. Det å miste en forelder i en ulykke eller av sykdom, er tragisk og vondt, men det at noen andre voksne tar fra deg din mor eller far, føles både urettferdig og uforståelig. Det er svært traumatisk og dramatisk for barna, sier hun.

I dagens Bergens Tidende forteller to forskjellige familier om hvordan de som følge av returavtalen, vil bli splittet opp.

— Jeg vil heller dø enn å reise fra familien. Vi sitter her og tenker hele tiden. Vi er redde de kan komme og hente meg når som helst, forteller etiopiske Daniel Berhane.

Han har to barn, en jente på to år og en gutt på fire måneder.

Han er politisk flykning og har vært i Norge siden 2008 og lever sammen med sin samboer Tegest Tesfay på Jølster mottak. Hennes sak er fremdeles under behandling.

— Jeg kjenner meg fortvilet og gråter mye. Allerede greier vi ikke å gi barna den oppveksten de burde fått. Alene vil jeg ikke klare det, sier Tesfay fortvilet.

Urimelig

Barnepsykiater Vaage er redd for hvilke konsekvensene det vil få å ta en forelder fra en familie som allerede befinner seg i en presset situasjon.

— Vi må huske at dette er snakk om mennesker på flukt og som befinner seg i en stresset og presset situasjon allerede. For den forelderen som står igjen, blir dette svært urimelig. De skal sørge over at partneren har forsvunnet, samtidig som de skal ta vare på barna. Det er svært tungt, sier Vaage.

Hun forteller at barn som har opplevd å miste en forelder sitter igjen med mange spørsmål.

— Det er en angst og usikkerhet som gir en konstant utrygghet. De lurer på om far eller mor lever. De er redd for at de ikke skal få kontakt med dem og de kan lure på hvorfor de ikke fikk være med. Det er ikke alle som forstår at foreldrene har gjort det for å beskytte dem, derfor kan dette igjen gå ut over hvordan barnet føler seg med seg selv, sier Vaage.

Lever i frykt

I en boligblokk i Loddefjord sitter en annen familien. Eritreiske Rahwa Teklay forteller om frykten for at politiet skal hente mannen hennes. Frykten for å bli sittende alene igjen med to barn.

— Hvordan skal jeg klare meg uten min mann? Hvordan skal barna vokse opp uten en far? Dette er ikke et liv, sier hun fortvilet.

Daniel Solomon er vokst opp i Etiopia, men har røtter tilbake til Eritrea. Han har bodd i Norge i over ti år. Han har to barn, en jente på to år og en gutt på tre måneder. Nå skal han tvangsreturneres.

— Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Jeg klarer ikke tanken på at barna skal miste sin far, forteller Teklay.

Kan søke gjenforening

Tirsdag sendte Noas og Røde Kors et åpent brev til Grete Faremo (Ap) der de spør om Justisdepartementet kanskje ikke var klar over at returavtalen fører til at mange barn kan miste en av foreldrene.

— Vi tror ikke de har forstått omfanget og konsekvensene av denne avtalen. Jeg har aldri hatt så mange gråtende mødre og fedre på kontoret mitt som den siste uken, sier Jon Ole Martinsen, rådgiver i Noas. Justisminister Faremo vil ikke kommentere saken før hun har svart på brevet.Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda forteller at hensynet til familien ikke alltid blir vurdert. Dette gjelder for eksempel hvis foreldrene kommer fra forskjellige land eller om de har truffet hverandre etter at de har kommet til Norge. Da blir sakene vurdert hver for seg og kan dermed få forskjellig utfall.

— Familien kan søke om familiegjenforening når den ene personen er tilbake i hjemlandet, sier han og understreker at han uttaler seg på et generelt grunnlag.

IKKE ET LIV: Rahwa Tekley er livredd for at politiet skal komme å hente hennes mann Daniel Solomon. De har bodd i Norge i over ti år og har to barn sammen. - Jeg skjønner ikke hvordan vi skal klare oss uten ham. Dette er ikke et liv, sier hun fortvilet.
TOR HØVIK