• Min mor kommer til å bli så glad! smilte sykepleier Grethe Ekanger da hun i går tok imot «Sykepleierprisen». Historiens første som går til Hordaland.

TRUDE HAUG

— Vi har hatt en skjult agenda, og det har ikke vært lett å holde tett med dette, men nå skal vi knuse egget, sa oversykepleier på Nevrologisk avdeling, Karen-Lovise Knapstad Larssen.

Hun sendte ballen videre til fylkesleder for Norges Sykepleierforbund, Mary-Anne Golten, som kalte frem Grethe Ekanger fra den store hvite flokken i Olavsalen på Haukeland universitetssykehus.

Det var en månebedotten stedfortredende oversykepleier og fagutvikler som gikk frem og tok imot prisen. Glad på Nevrologisk avdelings vegne, som hun sa.

Kunnskap og utvikling

Målet med den årlige prisen er å fremme sykepleietjenesten i Florence Nightingales ånd, fortalte Golten, og var glad for å være til stede i et lykkelig ærend. Denne gangen var det ikke nedbemanninger og nedskjæringer det gjaldt, men å hedre en person som har bidratt sterkt til å utvikle og bygge opp sykepleierfaget.

Det er sykepleiergruppen ved Nevrologisk avdeling som har foreslått Ekanger til prisen. I begrunnelsen skriver de at Grethe Ekanger som leder for faggruppen ved Nevrologen hatt ansvar for å arrangere årlige nevrologikurs i nasjonal regi.

Hun har også redigert nevrologikapittelet i Almås lærebok for sykepleierstudenter, og utarbeidet metodebok for sykepleiere innen sitt fag.

I tillegg har hun jobbet i kulissene for å få nevrologdagene på plass, og er rett person på rett sted. En dame med kunnskap og stort engasjement, ifølge sykepleiergruppen.

Hun har også hatt en finger med i spillet når det gjelder den nye sykepleierutdanningen i nevrosykepleie, som begynner i uke fire til neste år.

Ryggen mot veggen

— Det har vært utrolig spennende å arbeide med folk her på Nevrologen, sa Ekanger. - De folkene her står med ryggen mot veggen, samme hvor de snur seg, mente hun om en presset yrkesgruppe.

— Sykepleierne er den største yrkesgruppen på sykehuset med de tyngste pleiepasientene. Likevel klarer de å tenke fag og utvikling, sa hun som har erfaring fra 15 år på Nevrologen.

Ekanger går nå tilbake til sin gamle jobb som avdelingssykepleier på seksjon for klinisk nevrofysiologi. Og stillingen hennes som fagutvikler er ironisk nok inndratt som en konsekvens av nedbemanningen på sykehuset.

Men først er det jul, og da kommer barn og tre barnebarn på besøk. 1. juledag er det barnedåp, og prisvinneren har strikket dåpskjole på fritiden. I tillegg spiller hun i tre korps. Før ei dame ...