Alder: 64

Yrke: Seniorrådgiver i Kommunenes Sentralforbund (KS)

Bor: Damsgård

Så mange heter Nurket: 1

Jeg er døpt Anna Elisabeth, men det navnet har ikke vært i bruk siden presten uttalte det da jeg ble døpt. Alle har alltid kalt meg Nurket, og jeg har aldri presentert meg som noe annet. Jeg prøvde å få endret navnet mitt offisielt til Nurket allerede på 80-tallet, det er det eneste navnet jeg identifiserer meg med. Da jeg var nestleder i Sykepleierforbundet og skulle i møte med helseministeren, sa de andre at "det kan ikke stå Nurket på navneskiltet ditt når du skal møte ministeren!" Men jo, sa jeg – det kan det. For å vise dem hvor lite tilhørighet jeg føler til døpenavnet mitt, ringte jeg hjem til min mor og sa: "Hei, det er Anna Elisabeth!" Det ble helt stille. "Hvem?" sa min mor. Da ga de andre seg, og både helseministeren og andre ministere jeg har møtt, har levd helt fint med å kalle meg Nurket.

Jeg søkte på nytt om å få endret navn til Nurket på 90-tallet, men fikk avslag fordi de mente det kunne være til ulempe for meg å hete det. Men da jeg stilte til valg til kommunestyret i Molde, slo det meg at ingen kom til å stemme på Anna Elisabeth Klem hvis det var det som sto på listene. Henne er det jo ingen som kjenner! Så jeg søkte Folkeregisteret enda en gang, og de skjønte vel at jeg som voksen dame og politiker selv kunne vurdere om det var til hinder for meg å hete Nurket. Endelig fikk jeg hete Nurket i offisielle papirer. Først etter at jeg hadde endret navn, slo det meg at jeg heter jo Klem til etternavn, og at noen kunne oppfatte det som en pussig kombinasjon.

Selv synes jeg bare det er moro, jeg er jo absolutt ikke noe søtt, lite nurk – jeg er stor og tøff. Men det har jo ført til morsomme episoder, som da min mann var redaktør for Romsdals Budstikke. På et redaksjonsmøte der han var til stede, var det en av journalistene som kommenterte programmet til en konferanse der jeg skulle snakke. Han utbrøt: "Herregud, her er det en som heter Nurket Klem! Det går jo ikke an å hete det!" De andre journalistene rundt bordet lo seg skakke, helt til en av dem forbarmet seg over journalisten og fortalte ham at Nurket Klem var konen til redaktøren. Det er fint å ha et navn som fører til latter og glede. En gang jeg søkte om å få utsatt selvangivelsen, fikk jeg svar tilbake fra saksbehandleren: "Det er helt i orden. Klem fra meg også!"

file6580qwm6m7m1eqfb3l9.jpg
VEGAR VALDE, ODD MEHUS