— Jeg har bodd mange forskjellige steder, og vet hvordan det er å være utlending i et fremmed land. Derfor bestemte jeg meg for å bli en grei og tolerant utleier, sier Henny Arling.

Hun eier 13 leiligheter i området rundt Steinkjellergaten, fordelt på tre hus. I dag bor 12 forskjellige nasjonaliteter i husene, inkludert Henny som er finsk og mannen fra Tibet.

Hun er jo en perfekt leieboer. Det skjønte jeg med en gang

Nordmenn ringer

De fleste bergensere mener innvandrere er en berikelse for samfunnet. Det viser en ny undersøkelse utført for Bergen kommune av Respons Analyse. Én av fire bergensere sier imidlertid at de ikke ville leid ut til en flyktningfamilie, mens en av fem er negativ til flere innvandrere i nabolaget sitt.

Arling forteller at utenlandske leieboere ofte får norske venner til å ringe for seg når de kontakter henne. Mange sier det har vært svært vanskelig å finne bolig.

Selv skriver hun annonser på både norsk og engelsk når hun har ledige leiligheter. Det fanget oppmerksomheten til fysikkstipendiat Yi-Chun Chen, som ville flytte fra Fantoft til sentrum for å ha kortere vei til jobben på universitetet.

— Jeg ringte på mange leiligheter, men huseierne sa enten at de var tatt, eller at de skulle ringe meg igjen. Det gjorde de aldri. Noen ville ikke snakke engelsk, og norsken min er ikke så god, sier Chen (36), som er fra Taiwan og har fullført doktorgraden sin ved UiB. Hun har bodd i Norge i fire år.

Da hun så annonsen til Arling på engelsk, tok Chen kontakt med én gang. To timer senere var leieavtalen i boks.

— Hun er jo en perfekt leieboer. Det skjønte jeg med en gang, sier Arling.

Skjønner bekymringen

Nasjonalitet og hudfarge spiller ingen rolle for huseieren i Sandviken, men hun stiller likevel strenge krav.

— Det er viktig at de har en plan for hvordan de skal betale husleien, og har referanser. Det spiller ingen rolle om referansene er i Usbekistan – jeg kan ringe dit. Det har jeg faktisk nettopp gjort. Det er en veldig individuell vurdering hvem man velger. Jeg stoler på instinktene mine. Samtidig er det viktig at folk opptrer høflig og med respekt, sier hun.Arling har stor forståelse for at mange utleiere er forsiktige.

— Marerittet for en huseier er at det skal flytte inn altfor mange i et husvære, eller at noen skal rasere leiligheten. Jeg har hatt problemer med en leieboer én gang. Det tok et og et halvt år å få ham kastet ut, sier hun.

- Hvor var han fra?

— Han var norsk.

Nedprioriterte innvandrere

At en del bergensere er skeptiske til å leie til flyktninger, overrasker ikke forsker Susanne Søholt ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Hun har tidligere undersøkt holdninger blant utleiere, og så at innvandrere gjerne ble nedprioritert.

— For utleierne er det selvsagt viktig at leietakerne kan betale for seg, at man kan kommunisere med dem, og at de kan ta vare på boligen på alminnelig måte. Dette gjelder alle leietakere, men mange er gjerne mindre vant til innvandrere, og blir mer usikre, sier Søholt.

Hun presiserer at små utleiere er mer skeptisk enn profesjonelle.

— I siste instans er det gjerne magefølelsen som avgjør hvem småutleierne vil leie til, og når man har et så presset marked som i Oslo og Bergen, er det lettere at innvandrerne blir de som ikke blir valgt. Det gjelder særlig for den type boliger som er attraktive blant nordmenn og studenter, sier Søholt.

Søholt sjekket også forskjeller mellom ulike innvandrergrupper i Oslo. Hun fant at mens chilenere og bosniere gjerne måtte prøve seg på fem boliger før de fikk noe, kunne tallet være så høyt som femti for somaliere og irakere.

— Det er klart at da blir det lett for dem å tolke det som diskriminering, sier Søholt.

Ikke for nært

Ingar Brattbakk, forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, undersøker for tiden hvordan nordmenn ser på å ha innvandrere i nabolaget. Han har funnet at nordmenn generelt er nokså tolerante.

— Men generelt i befolkningen vegrer man seg gjerne litt mer, jo nærmere innvandrerne kommer, sier han.

Brattbakk er også opptatt av at det er forskjeller ut fra hvilken bakgrunn innvandrerne har. Det viser også igjen i undersøkelsen gjort i Bergen, der folk er spurt hvor utbredt de tror det er med negative holdninger til ulike minoriteter. Det viser seg at de fleste mener det er veldig eller ganske utbredt overfor romfolk, muslimer og østeuropeere.

— Det bekrefter langt på vei det inntrykket vi har fra før. Folk lager seg etniske hierarkier, over hvem man liker mest og minst. Noen ganger er det knyttet til hvor fremmed man føler seg overfor gruppene av innvandrere, sier Brattbakk.

Tjeneste

De siste leieboerne Henny Arling har tatt inn er euroflyktninger fra Spania og Portugal. Flere av dem jobber som kokker i byen.

— Sånn sett gjør jeg jo byen en tjeneste, ikke bare med å gi utlendinger husly, men også med å forbedre maten, sier Arling og ler.

— Og det trengs, for maten her suger!

IKKE RASISTISKE: Bergensere er hyggelige og har ikke rasistiske holdninger. Det mener både huseier Henny Arling fra Finland og leietaker Yi-Chun Chen fra Taiwan. De er imidlertid enige om at det er vanskelig for utlendinger å finne utleiebolig på det private markedet i Bergen. -Jeg har bestemt meg for å gi alle leietakere like muligheter. Den som er først ute og har gode referanser får leiligheten, sier Arling.