Lagdommer Magni Elsheim ble i statsråd fredag utnevnt til ny førstelagmann i Gulating lagmannsrett, etter Bjørn Solbakken.

Hun blir dermed første kvinne noensinne som skal styre denne domstolen.

Andre kvinne i norgeshistorien

Utnevnelsenav Elsheim er den første av en kvinnelig førstelagmann siden Agnes Nygaard Haugi Eidsivating lagmannsrett i 1989. Haug var den første kvinnen som ble utnevnttil førstelagmann i Norge.

Elsheim har jobbet som lagdommer i domstolen siden 2003. Hun kom da fra jobb som konsernadvokat i Norsk Hydro.

50-åringen har tidligere også vært dommerfullmektig i Midhordland tingrett, og jobbet store deler av 90-tallet som privatpraktiserende advokat.

Hun tok embetseksamen ved Universitetet i Bergen våren 1990.

Mannsdominert

Ifølge Domstoladministrasjonens magasin Rett på sak er kvinner fortsatt i mindretall blant lederne i landets domstoler.

I de alminnelige domstolene var det ved en opptelling i vår 31 prosent kvinner i lederstillinger. Av utnevnte dommere i de alminnelige domstolene i 2013 var 38 prosent kvinner. Nær halvparten av dommerfullmektigene er kvinner.

— Det høye antallet kvinnelige dommerfullmektiger vil på sikt bidra til økt kvinneandel i dommer- og domstollederstillinger, sa avdelingsdirektør Willy Nesset i Domstoladministrasjonen til Rett på sak.

- Lagmannsrettene er utfordringen

Lagmannsrettene, der Elsheim nå blir den eneste nåværende topplederen, er verstingen i likestillingsklassen. Regjeringen har dermed svart på en oppfordring fra Domstoladministrasjonens avdelingsdirektør:

— Utfordringen er ledere i lagmannsrettene. Av 17 lagmenn er det bare seks kvinner, og det er ingen kvinnelig førstelagmann. Det har knapt vært kvinnelige førstelagmenn i det hele tatt. Vi har svært dyktige førstelagmenn i dag, men det bør vel snart være klart for en kvinnelig leder i ankedomstolene, sa Nesset i vår.

NY FØRSTELAGMANN: Magni Elsheim (50)
Cathrine Dillner Hagen