• Ingen generasjon har noensinne sett større forandringer enn vi har gjort, sier Aud Eriksen (100). Hun ble født det året kvinner fikk stemmerett.

Ikke alle forandringer har vært av det gode, synes den spreke 100-åringen i Fyllingsdalen.

Folk har fått støvsugere, kjøleskap, vaskemaskiner og alle slags tekniske hjelpemidler. Velstanden har vokst og mulighetene med. Men så var det denne tidsklemmen, da.

— Når jeg ser litt hvordan de har det i unge hjem, der begge skal i arbeid og samtidig ha omsorgen for små barn, da tenker jeg at hverdagslivet er mer travelt for dagens småbarnsforeldre enn vi hadde det. I hvert fall jeg som hadde bare ett barn. Og jeg tror ikke barna har det bedre nå enn tidligere. De lærer kanskje mer i dag, men de har det stritt de også.

Da Audkom til verden, hadde kvinnene oppnådd mange formelle rettigheter, sier kulturviter Hilde Danielsen ved Universitetet i Bergen. Hun er prosjektleder for den ferske boken "Norsk likestillingshistorie fra 1814-2013".

HUSMOREN: Aud Bianca Eriksen med vesle Einar på armen. I blokken på Landås der familien bodde på 50-tallet, var 22 av 24 fruer hjemmeværende.
PRIVAT

I 1913 hadde kvinnene fått rett til høyere utdanning. De hadde fått næringsfrihet og dermed flere muligheter til å forsørge seg selv. Men de var fortsatt underordnet ektemannen, på den måten at han hadde full råderett over deres felles økonomi. Og selv om de gjennom stemmeretten ble valgbare, skulle det ta 60–70 år før kvinner ble en kritisk masse i politikken, påpeker Danielsen.

Og fortsatt er bare litt over 20 prosent av norske ordførere kvinner, legger hun til.

— Et fantastisk sted

Aud ble født som eldste av fem barn i familien Jellestad i 1913. Som ganske liten flyttet familien til nybygget hus ved Christiegården i Fridalen. Et fantastisk sted å vokse opp, med vide åpne marker i alle retninger, minnes hun.

Syv år gammel begynte hun på fru Griegs pikeskole i Vestre Torggate. Skoleveien var lang. Først å gå ned til Haukeland sykehus, der hun tok trikken til Småstrandgaten. Så turen gjennom sentrum av Bergen, som fortsatt lå i ruiner etter bybrannen i 1916.

I tredje klasse ble pikeskolen nedlagt, og elevene flyttet over til nybygde Nygård skole. Der hadde småpikene egen gymsal og sin egen del av skoleplassen.

Ble det forventet at dere jenter skulle ta en utdanning og skaffe dere et yrke?

Nei, vi skulle bli gift, som det het. Deretter skulle vi bli forsørget av mannen. Jeg hadde en del venninner som tok artium og kanskje et års sekretærutdanning etterpå. Så gikk de i arbeid frem til den rette dukket opp.

Husmorlivet

Selv måtte Aud tidlig ut i arbeidslivet. Faren ble arbeidsledig, og familien trengte inntekten hennes. Hun begynte som bud og kontorhjelp 15 år gammel, lærte seg stenografi og ble etter hvert kvalifisert for sekretærjobb i et rederi. Der ble det oppstandelse da sjefen en dag oppdaget forlovelsesringen hennes. Snart skulle de miste kontorhjelpen sin. Hun skulle giftes og bli hjemmeværende.

Husmoren hadde sine glansdager på 50-tallet, sier Hilde Danielsen. "Husmorifiseringen" startet rundt århundreskiftet og skjøt fart i mellomkrigstiden, da Arbeiderpartiet inntok maktapparatet. Utbredt arbeidsledighet paret med et ønske om å gi arbeiderkvinner samme vilkår som borgerskapets kvinner, gjorde at det ble et mål å la gifte kvinner få slippe lønnsarbeid. Å støtte husmoren ble en kampsak for Ap og LO. Den funksjonsdelte familien skulle gi et bedre samfunn.

Skattepolitikken bygget opp under husmoren. Barnehager eksisterte omtrent ikke.

Normene stengte kvinner ute fra arbeidslivet. Dessuten var arbeidsledigheten stor. Da Werna Koren Christie giftet seg med Einar Gerhardsen, måtte hun bli hjemmeværende. Gifte kvinner skulle ikke oppta arbeidsplasser, og statsministerens kone gikk foran med et godt eksempel, forteller Danielsen.

I blokken på Landås der det unge ekteparet Eriksen kjøpte seg leilighet tidlig på 1950-tallet, var det 24 leiligheter. To barnløse fruer var i arbeid. Resten var husmødre.

— Hva gjorde dere husmødrene hele dagen?

— Å, vi hadde nok å henge fingrene i, forteller Eriksen og ramser opp:

Ingen hadde barnehageplass, så vi hadde jo ungene. Så skulle det handles, vaskes, vi sydde, strikket og stelte klær.

— Var det et kvinnefellesskap av hjemmeværende husmødre?

— Vi traff jo hverandre i det elektriske klesvaskeriet i kjelleren, når vi hadde gangvask og var på butikken. Men ingen tråkket dørene ned hos nabofruene, og det var kanskje greit.

— Gikk dere på kafé med barna, slik hjemmeværende småbarnsmødre gjør i dag?

Aud Eriksen ler oppgitt.

— Det hadde vi ikke råd til! Skulle vi treffes, måtte det være hjemme hos hverandre.

Da sønnen Einar var litt over to år gammel, fikk ektemannen tuberkulose og ble sendt på sanatorium i åtte måneder. Da sto hun uten annen inntekt enn noen kroner i støtte for vesle Einar.

Aud fikk ordnet seg med barnevakt og skaffet seg kontorjobb igjen. Men da Einar skulle bli skolegutt, valgte hun igjen å bli hjemmeværende. Det var hun frem til ektemannen etablerte regnskapsfirma og trengte kyndig kontorhjelp. Der jobbet de to sammen frem til pensjonsalderen.

- En plikt

Historien om mannen som fikk tuberkulose og familien som mistet inntekten sin, viser skjørheten i husmorsystemet., mener forsker Hilde Danielsen.

Husmorrollen var på sett og vis sin egen trojanske hest, den gjorde husholdningen økonomisk sårbar, sier hun.

På 50-tallet skulle jo dessuten landet bygges opp igjen etter krigen. Landet trengte arbeidskraft.

Husmorperioden varte fra århundreskiftet frem til 60-tallet. Så kom det vi i boken kaller det lange 1970-tallet, med kvinneopprør som en drivende kraft. Bak lå individualiseringen av samfunnet og kvinners ønske om å delta på like fot som mann. Husmorrollen ble for trang.

— Du ble født samme året som kvinner fikk stemmerett. Har du alltid brukt din?

— Ja, det har jeg sett som en plikt, svarer Eriksen. Men jeg har ikke ellers vært politisk engasjert, legger hun til.

Noen typisk kvinnesakskvinne har hun heller ikke vært. I grunnen har kvinnesaken på noen områder gått litt for langt, synes hun.

— Jeg forstår ikke dette at kvinner må inn i alle yrker og endatil kvoteres inn i jobber. Nei, for meg blir det feil. Det skurrer i ørene mine når vi får en kvinnelig forsvarsminister. At mannlige soldater skal kommanderes av en kvinne blir for mye av det gode, synes hun som jubilerer med stemmeretten.