I ensom majestet gjør Tone Flatekval unna dagens handlerunde. Ikke mange kunder er innom Eksingedalen Nærbutikk på Lavik i løpet av en dag.

— Det betyr veldig mye at vi ennå har nærbutikken vår. Spesielt kjekt var det da familien var uten bil i en periode, forteller Flatekval.

Da de tidligere eierne i fjor sommer kastet inn håndkleet, så det ut som det var spikeren i kisten for den lille nærbutikken.

Redningen ble en blid dame fra India. Sukhjeet Bharaj har drevet butikk i Bergen sammen med mannen i 30 år. De så på nærbutikken på Lavik som en mulighet, og Bharaj flyttet til Lavik for å drive videre.

— Det er veldig flott her, og naturen er nydelig. Jeg trives veldig bra, sier Bharaj, som pendler hjem til familien i Bergen i helgene.

Skilsmisser merkes

At butikken ofte er folketom, legger ikke Bharaj skjul på.

— Det er tøft. Hadde det ikke vært for at jeg fikk litt hjelp av sønnen min av og til, så ville det ikke gått. Før min tid var omsetningen på 3,6 millioner koner, men nå har den falt til to millioner, forteller hun.

For det er ikke lett å drive nærbutikk ute i distriktene. Ifølge Helge Schei, leder for det statlige Merkur-programmet, forsvinner én bygdebutikk i hvert fylke i Norge årlig. Fraflytting er den største trusselen.

— For noen år siden sa en kjøpmann til meg at hver gang noen i bygden skiller seg, så merker han det på lommeboken. Utsagnet er veldig beskrivende for hvor marginale bedrifter vi har med å gjøre. Når det bare er 100 husholdninger i nærheten, så skal det lite til for at økonomien bikker gale veien, sier Schei.

Bygdenes lim

Merkur-programmet har i år delt ut 13 millioner kroner i investeringsstøtte til 131 nærbutikker over hele landet. Til neste år blir det mer. I forslaget til neste års statsbudsjett ønsker regjeringen å øke støtteordningene for bygdebutikkene til drøye 36 millioner kroner.

Flere studier fra Møreforskning viser hvor viktig nærbutikken er for norske bygder.

— Forskningen viser at fellesnevneren for bygdene som klarer seg bra, er at de har en fungerende nærbutikk. Butikken er undervurdert som sosial møteplass og er selve limet i bygden, sier Schei.

Det samme mener direktør Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen. Gjennom Joker- og Nærbutikk-systemet har de knyttet til seg en rekke små distriktsbutikker, blant annet Eksingedalen Nærbutikk.

— Vi gjør det vi kan for å heie frem distriktsbutikkene, gjennom å bidra med blant annet bedre konkurransebetingelser. Mange av disse butikkene er sårbare, og trenger den drahjelpen de kan få, sier Roskifte.

Små sosiale institusjoner

Roskifte mener butikkene har en viktig funksjon, selv om de ikke alltid kan konkurrere med de store lavpriskjedene på pris og vareutvalg.

— Det tar de igjen med god service og en stor porsjon sjarm. Nærbutikkene er små sosiale institusjoner i lokalmiljø, sier han.

Tone Flatekval er selv opptatt av å vise hvor takknemlig bygdefolket er for at Bharaj reddet Laviks sosiale institusjon.

— Vi er veldig glad i deg, Sukhjeet, sier hun før hun lukker butikkdøren bak seg.