For nå er katastrofetall om tilstanden lagt på bordet.

Det er i siste nummer av Statens Vegvesen sin avis «Vegen og vi» at sannheten om tilstanden på landets hovedveier kommer frem, og hva bilistene har i vente i årene fremover:

-Veikapitalen vår har sprukket og forvitret etter år med lite penger til vedlikehold lyder det dystre budskapet i «Vegen og vi».

I kroner tilsvarer elendigheten mellom 11 og 12 milliarder, som synliggjøres i nedslitte bruer, elendige veidekker og tunneler med manglende/lovpålagt sikkerhetsutstyr.

-Vedlikeholdet av tunneler, bruer, ferjekaier og utstyr på veiene er mangelfull, sier Børre Stensvold. Han leder gruppen i Statens Vegvesen som har kartlagt elendigheten.

-Vi ligger langt under standarden, sier han. Og Stensvold snakker ikke om de vedlikeholdsforsømte fylkesveiene i bl.a. Sogn og Fjordane, der trafikanter og biler filleristes, men om landets stamveier og riksveier.

Og farlig er det også blitt, ifølge rapporten, der Stensvold beskriver en tilstand ikke bare med hull og sprekker i veidekkene, men også svekket sikkerhet fordi rekkverk mangler og veimurer ikke vedlikeholdes lenger.