— Notatet fra 1894 er interessant og en liten godbit i Universitetsbibliotekets nye spesialsamling. Ingen har sitert fra denne selvbiografien i noen av biografiene om Knut Hamsun, opplyser fakultetsbibliotekar Ane Landøy ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Universitetsbiblioteket fikk den sammen med en stor samling verdifulle brev i Bolette C. Pavels Larsens brevsamling. Hennes mann, bankfullmektig O. J. Larsen overleverte brevsamlingen, men ga klar beskjed om at den ikke måtte åpnes før etter deres død.

Skrev i Bergens Tidende

Bolette C. Pavels Larsen var selv forfatter og litteraturkritiker. I nær 20 år skrev hun i Bergens Tidende. Og hun hadde mye kontakt med og brevvekslet ofte med forfattere som Edvard og Georg Brandes, Arne og Hulda Garborg, Knut Hamsun, Hans E. Kinck, Werner von Heidenstam, Hans Seland og Jens Tvedt.

Kanskje var det for å skrive en artikkel i Bergens Tidende hun møtte Hamsun i 1894. Hamsun var hjemme hos Bolette C. Pavels Larsen og hun ville vite litt om hans liv. Først skrev hun selv ned med penn den han fortalte. Da hun ble opptatt med et eller annet på kjøkkenet, skrev Knut Hamsun like godt videre selv - med blyant.

Her er noe av det han skrev: «Rejste 79 til Hardanger, skrev noget Sludder, som ikke utkom, rejste til København med noget annet Sludder..»

Om første turen til Amerika skriver han: «Syg, fik Hjælp til Hjemrejse for at dø, kom til Valders. Blev der i to Aar, døde ikke, kom til Kristiania, skrev lidt for Aviser, svalt fælt iblandt.»

Krevende

— Knut Hamsun hadde skrevet «Sult» og var så vidt anerkjent, men det er tydelige at han ikke har hatt det så godt og at det er krevende å livnære seg som skribent, påpeker Ane Landøy.

Hun trekker også frem at Bolette C. Pavels Larsen var den første kvinnelige forfatter som ga ut bok på dialekt. «Smaoe Skjeldringa» kom ut i 1897 på sognemål.

Bolette C. Pavels Larsen var vel ansett som litteraturkritiker. Hun fulgte godt med også i svensk og finsk litteratur. Her hjemme var hun ikke minst interessert i gryende litteratur på nynorsk og jobbet for å trekke den frem i lyset. Det hun skrev om nynorsk litteratur ble også trykt i den nynorske avisen Firda.

GODBIT: Ane Landøy synes det er interessant å lese Knut Hamsuns selvbiografi. TOR KRISTIANSEN