På Torget, i Skostredet, på Vågsallmenningen og i Torggaten, løsningene varierer. Noen steder består uteserveringsområdet av en stor, permanent platting, andre plasser av mindre søyler med tau imellom som kan tas inn for natten.

– Det er positivt at Bergen er blitt en by hvor man sitter på fortauene. Men det er mye hummer og kanari blant uteserveringsstedene i dag. Ofte virker det som at arbeidet er gjort litt brått, sier Axel Sømme i arkitektfirmaet Cubus, som har utformet deler av byrommet i Bergen.

– Bør bruke fagfolk

Sømme trekker frem en del steder på Torget som eksempler på mindre heldige løsninger.

– Der er inngjerdingen røffere. Inngjerdingen blir det dominerende i bybildet, ikke folkene som sitter ute. Det er snakk om permanente løsninger som ikke tas inn for natten, sier arkitekten, og legger til:

– Torget er et av Bergens viktigste historiske byrom. Her bør tingene gjøres med omtanke.

_Les komentar:

Fortausliv i spikartelt_

Sømme mener man på Vågsallmenningen har lykkes bedre med uteserveringsløsningene.

– Der settes det blant annet ut noen enkle søyler med tau imellom. Det er tilforlatelig. Det hele kan snurpes sammen og settes vekk på en dårlig dag eller når det ikke er hovedsesong.

Arkitekten mener løsningene ved uteserveringsstedene som ligger i en bakke kunne vært bedre.

– Generelt sett har steder som ligger i en bakke strevd med å få det til på en ok måte, sier han.

Sømme understreker at utestedene bør bruke fagfolk når områder for uteservering skal bygges.

– Like mye som ved en fasadeendring på et hus, burde man bruke fagfolk for å få en best mulig løsning.

Byråden lite ute på byen

Byggebyråd Øistein Christoffersen sier det må skilles mellom søknadspliktige tiltak og tiltak som ikke krever søknad. For større byggverk, som en terrasse eller platting for uteservering, må det søkes om tillatelse.

– Søknadspliktige tiltak behandles på samme måte som en hvilken som helst byggesak, blant annet med de krav plan— og bygningsloven setter til det estetiske. Noen av de midlertidige løsningene krever ikke at det søkes på forhånd, sier byggebyråden.

Uteserveringsområdene må gjerdes inn der krav om dette følger av konsesjonen.

– Hva synes du selv om uteserveringsløsningene i Bergen?

– Nå går ikke jeg så mye på byen. Men jeg har ikke reagert negativt. I enkelttilfeller kunne det nok vært løst bedre. Men det vil ofte bli en subjektiv vurdering, sier Christoffersen.

Axel Sømme foreslår en konkurranse.

– Kanskje BT skulle hatt en kåring av den beste løsningen for å få litt oppmerksomhet rundt dette, foreslår arkitekten.

Hyggelig eller vederstyggelig? Si din mening om uteservering!

TORGGATEN: Plattingen beslaglegger en del av fortauet, sommer som vinter.
Ørjan Deisz
Ørjan Deisz
Bergens Tidende
SKOSTREDET: En permanent terrasse. Stoler og bord som lett kan tas inn om natten. Og på andre siden av gaten: små søyler med tau imellom som danner et «gjerde».
Ørjan Deisz