— Vi har ikke for vane å misjonere. Det viktigste er at ungdommene kan velge, sier Hilde Brenhovd i Human-Etisk Forbund.

Hun har ansvar for det borgerlige konfirmasjonsopplegget i Bergen, og har ikke planlagt noen mottiltak mot Kirkens offensiv i sentrum.

— Dette er ikke en konkurransesituasjon for oss. Vi regner med at Kirken har rekruttert en del konfirmanter fra Rothaugen skole, men vi har faktisk også hatt en økning fra den skolen, sier hun.

I år er det 554 borgerlige konfirmanter i Bergen. Tallet har steget jevnt de siste årene. Til sammenlikning var det cirka 2200 kirkelige konfirmanter i Bergen i 2004.

— Det har med informasjon å gjøre. Dess flere som konfirmerer seg borgerlig, dess flere får høre om det, sier Brenhovd.

Hun legger vekt på at det ikke er noe mål å ha flest mulig konfirmanter.

— Det er kjekt at vi er mange, men det er ikke viktig. Vi er opptatt er at folk er der fordi de vil være der, sier hun.

Det borgerlige konfirmasjonsopplegget består av tolv kurskvelder, som avsluttes med en seremoni i Grieghallen. Konfirmantene lærer blant annet om livssyn, etikk og menneskerettigheter.

— Vi legger mye vekt på det sosiale. Konfirmantene får nye venner og utveksler mobilnummer etter første kvelden, forteller Brenhovd.